Samtala med Christer Welinder

Nu har du möjlighet till ett digitalt möte med vår gruppledare i Omsorgsnämnden Christer Welinder torsdagen den 8 oktober kl. 15.00. Anmälan ska vara inskickad till hassleholm@socialdemokraterna.se senast två dagar...

facebook Twitter Email