Påminnelse! Inbjudan till Sociala medier för nybörjare

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att sprida våra budskap och nå fler. Utbildningen syftar till att samla medlemmar som är intresserade av att förstå sociala medier och bli bättre på att utnyttja dess potential för att öka intresset och stödet för Socialdemokraterna. Utbildningen riktar sig till alla medlemmar.

Utbildningen genomförs digitalt i Zoom den 1 juni 18.00 – ca 20.00
Innehåll:
-Facebook och Instagram
-Kampanjverktyget Brand manager

Anmälan görs snarast till ann1olausson@gmail.com. Skriv i ditt personnummer, telefonnummer, epostadress och skicka till mig så anmäler jag dig.
   
Datum                                Plats                                    Sista anmälningsdag
________________________________________________________________________
________

1 juni                                  Zoom                                   25 maj
________________________________________________________________________________

facebook Twitter Email