Våra gruppledare för 2019-2022

Till de olika styrelserna och nämnderna har följande personer utsetts:

Kommunfullmäktige – Irene Nilsson

Kommunstyrelsen – Lena Wallentheim

Barn- och utbildningsnämnden – Joachim Fors

Omsorgsnämnden – Christer Welinder

Socialnämnden – Lena Nilsson

Kultur- och Fritidsnämnden – Connie Asterman

Tekniska nämnden – Benny Petersson

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden – Camilla Lindoff

Revisionen – Elo Johannesen

Hässlehem AB – Bengt Andersson

Hässleholms Miljö AB – Marianne Nilsson

Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) – Joachim Fors

facebook Twitter Email