Våra gruppledare för 2019-2022

Till de olika styrelserna och nämnderna har följande personer utsetts:

Kommunfullmäktige – Irene Nilsson

Kommunstyrelsen – Lena Wallentheim

Barn- och utbildningsnämnden – Joachim Fors

Omsorgsnämnden – Christer Welinder

Socialnämnden – Lena Nilsson

Fritidsnämnden – Connie Asterman

Kulturnämnden – Johan Lindman

Byggnadsnämnden – Monica Ero

Tekniska nämnden – Benny Petersson

Miljönämnden – Camilla Lindoff

Revisionen – Britta Arvidsson

Hässlehem AB – Bengt Andersson

Hässleholms Miljö AB – Ola Lindahl

Hässleholms Vatten AB – Andreas Dahlberg

facebook Twitter Email