Anställ mer sjukvårdspersonal på Hässleholms sjukhus

Socialdemokraterna lovar att anställa mer vårdpersonal på Hässleholms sjukhus. Det meddelade oppositionsledare Henrik Fritzon (S) när han besökte sjukhusets medicinavdelning.
60 nya medarbetare kommer det att bli, om partiet får förtroendet att styra Region Skåne nästa mandatperiod. Det hoppas Socialdemokraterna ska leda till att dagens personal kan avlastas och att fler patienter ska kunna få vård i tid.
­– Vi vill att sjukhusets personal ska utökas med 60 personer, för att korta köerna och skapa en rimligare arbetsbelastning. För att det ska bli möjligt att rekrytera personal måste vi också förbättra arbetsmiljön, så att fler vill söka sig till skånsk sjukvård och den personal som finns vill stanna kvar, säger Henrik Fritzon (S).
Henrik Fritzon menar att Hässleholms sjukhus med bättre förutsättningar kan bli en viktig pusselbit för att få bort Skånes långa vårdköer. 
– På Hässleholms sjukhus är det 58 procent som får operation inom vårdgarantins 90 dagar. Om sjukhuset får bättre förutsättningar kan fler vårdplatser öppnas och fler patienter få vård i tid. Det ekonomiska läget för sjukhuset i Hässleholm har förvärrats på senare tid. Underskottet för i år ser ut att landa på -28 miljoner kronor. Socialdemokraterna ser en risk att Hässleholms sjukhus kommer att utsättas för besparingskrav som kan leda till nedskärningar, och lovar att sätta stopp för det. 
– Sjukhuset i Hässleholm har tidigare varit relativt förskonat från nedskärningar, men vi ser en risk att det kommer att ändras. Det måste bli ett stopp på sparkraven i vården. Vi socialdemokrater vill i stället bygga ut sjukhuset med fler vårdplatser och medarbetare för att korta vårdköerna, avslutar Henrik Fritzon (S) i ett pressmeddelande.
facebook Twitter Email