Återinför kommunalt bidrag till våra studieförbund

På måndag den 27 september kommer Kommunfullmäktige i Hässleholm att upphäva styrdokumentet ”Ekonomisk stöd till Studieförbunden” samt att man stryker Studieförbund i Kultur- och fritidsnämndens reglemente. I en tidningsartikel den…

Läs mer

Socialdemokraterna och kyrkovalet

I kyrkovalet har Sven Lund, Hanna Sjöstrand och Jimmie Åkesson från SD i olika artiklar valt att kalla oss för ”vänsterpopulister som försöker kidnappa svenska kyrkan” och ”extremister”. Dessutom debatteras…

Läs mer

Kvinnlig rösträtt och demokrati

Under fyra lördagar i september kommer det på Hässleholms stadsbibliotek att vara föredrag om den svenska rösträttsrörelsens historia.

Läs mer

Nu ringer vi tillsammans

Den 1 och 7 september bjuder Partidistriktet in till digital ringkväll med verktyget Ecanvasser! Vi drar igång kl.18.00 med pepp från partidistriktets ordförande Niklas Karlsson, därefter kort genomgång av appen…

Läs mer
facebook Twitter Email