Sanningen om Sösdala simhall

På insändarsidan i Norra Skåne måndagen den 14 september har Sverigedemokraterna skrivit och kommenterat turerna kring stängningen av Sösdala simhall. Man har även skrivit en rättelse torsdagen den 17 september gentemot Folkets Väl att de inte röstade igenom restalliansen budget. Vid varje budgetsammanträde knixar och trixar restalliansen, SD och FV så att det största blockets…

Läs mer

Förbättrat budgetläge i BUN

Rapport från Barn- och UtbildningsNämnden 17/9 Tacksamt att Socialdemokraterna i regeringen gör skillnad för Hässleholms kommun, bara idag nämndes av tjänstemännen stöd för sjuklönekostnader med ca 8,7 miljoner samt det riktade statsbidraget på ca 29 miljoner. Lite glädjande var att medarbetarundersökningar visar att 82% av våra medarbetare är nöjda med sitt och förvaltningens arbete. Genomsnittet…

Läs mer

Thomas vald till ny ordförande

Vid arbetarekommunens årsmöte den 20 augusti valdes Thomas Lindell, Bjärnum till ny ordförande efter avgående Irene Nilsson. Irene avgick efter 10 år på posten. Övriga val till styrelsen: Omval av Ann Olausson, studieorganisatör, Elo Johannesen, facklig ledare, Ola Lindahl, ledamot, Henrik Backlund, ledamot och nyval av Margareta Axelsson, ledamot. Till suppleanter valdes Mikael Johansson, Pia…

Läs mer

Sösdala är en viktig ort i Hässleholms kommun

I den södra delen av Hässleholms kommun ligger Sösdala, det känner nog de flesta i vår kommun till. Men vet politikerna i Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna att Sösdala är en del av Hässleholms kommun eller vill de gärna bortse från denna fakta. Sösdala har drabbats väldigt hårt av styret (M, KD, L) nu i…

Läs mer
facebook Twitter Email