Förslag till ny Va-taxa för Hässleholms kommun

Det kan inte ha undgått någon att underhållet för VA-nätet, vattentäkter och reningsverk är starkt eftersatt. Kostnaderna för att åtgärda bristerna uppgår till mellan 2-3 miljarder kronor de närmsta åren….

Läs mer

Stå upp för era beslut!

När man läser insändaren i Frilagt den 12/2 ”Vad gör politikerna i Hässleholm” och brevet som gick ut till kommunens anställda så säger de styrande bl.a. följande:”Gällande Montessoriskolan samt Läreda-…

Läs mer

Negativa beslut om omsorg och omtanke

Som ett mantra har vi hört de styrande i Hässleholm, vi har majoritet, det är vi som bestämmer. I sak är det korrekt. Vidare hör vi återkommande att där finns…

Läs mer

Sveket mot de äldre och personalen på våra särskilda boende

Omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet i tio särskilda boende inom Hässleholms kommun, varav nio är i behov av åtgärder för att få svalare inomhusmiljö. Boende inom enheterna är äldre personer med behov…

Läs mer
facebook Twitter Email