Insändare

SD, stå upp för era förslag

På måndagens möte med Kommunfullmäktige skulle skattesatsen fastställas för 2020. Förslaget från de styrande var en höjning på 24 öre. Vi Socialdemokrater föreslog en höjning på 50 öre för att på så sätt kunna dra tillbaka besparingarna på att lägga ner bokbussen, ta bort stöden till studieförbunden, halvera pengarna till Mötesplats Ljungdala, minska pengarna till…

Läs mer

Skollagen ska följas!

På Barn- och utbildningsnämndens möte den 21 november beslutade SD i strid med skollagen hur rektorn ska bedriva sitt arbete och hur man ska organisera sin verksamhet på Ballingslövs skola. Det finns en anledning till att skollagen är som den är. Oavsett vem som styr så ska rektorn ansvara för sin verksamhet. Politiker ska inte…

Läs mer

Vill behålla Ballingslövs skola

På barn- och utbildningsnämndens möte, torsdagen den 21 november kommer ett ärende om att förändra Ballingslövs skola.  Man vill göra om skolan till en F-3 skola tillfälligt. Men när vi granskar ärendet mer ingående så kan man lätt läsa ut att detta beslut är början på nedmonteringen av Ballingslövs skola. Vi vill inte se en…

Läs mer

S-kritik mot begränsningar

För stomiopererade är tillgången på stomiprodukter avgörande för att kunna leva ett gott liv. Socialdemokraterna ser allvarligt på den hårda kritik som har framförts från ILCO (tarm- uro- och stomiförbundet). Enligt ILCO upplever stomi-patienterna att man inte längre får tillräcklig mängd hjälpmedel och att utbudet begränsats. Kritiken som Region Skåne har fått måste tas på…

Läs mer
facebook Twitter Email