Insändare

Med makt följer ansvar och konsekvenser

SD suktar efter makt – men när de får den så skiter sig allt.

I tal, debatter, interpellationer, insändare och inte minst av Jimmie Åkesson själv hör vi ofta att Sverigedemokraterna aldrig får vara med och bestämma, att man saknar inflytande helt. När Sverigedemokraterna…

Läs mer

Förslag till ny Va-taxa för Hässleholms kommun

Det kan inte ha undgått någon att underhållet för VA-nätet, vattentäkter och reningsverk är starkt eftersatt. Kostnaderna för att åtgärda bristerna uppgår till mellan 2-3 miljarder kronor de närmsta åren….

Läs mer

Stå upp för era beslut!

När man läser insändaren i Frilagt den 12/2 ”Vad gör politikerna i Hässleholm” och brevet som gick ut till kommunens anställda så säger de styrande bl.a. följande:”Gällande Montessoriskolan samt Läreda-…

Läs mer

Negativa beslut om omsorg och omtanke

Som ett mantra har vi hört de styrande i Hässleholm, vi har majoritet, det är vi som bestämmer. I sak är det korrekt. Vidare hör vi återkommande att där finns…

Läs mer
facebook Twitter Email