Insändare

Barnen är vår framtid

Vi socialdemokrater vill satsa på mer förebyggande arbete på socialförvaltningen med individ och familj och förebyggandecentrum.Den nya socialtjänstlagen som är på gång är redan mycket tydligt på att det förebyggande…

Läs mer

Förskolan en del av välfärden

Svar på artikel i Norra Skåne. Förskolan är en del av vår välfärd och vi ska alltid kämpa för att ha den bästa förskolan och välfärden i världen. Tyvärr har…

Läs mer

Sätt ut askfat och öka renhållningen

Monica Ero har lagt följande motion till Kommunfullmäktige i Hässleholm Askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm och övriga tätorter. Sedan det infördes rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat….

Läs mer

Renovera och starta upp Sösdala simhall igen!

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 så beslutade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna att Sösdala simhall skulle stängas. Stödet för att stänga Sösdala simhall hade man även av Sverigedemokraterna. Vi…

Läs mer
facebook Twitter Email