Insändare

Ett rikt fritids och kulturliv är en hörnsten i vår politik

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är till för alla, det vill säga även de som för närvarande inte brukar våra anläggningar. Syftet med verksamheten är ytterst att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom ett rikt kultur- och fritidsutbud, på lika villkor, ska vi ge människor förutsättningar för att leva det liv som de önskar. Den moderatledda…

Läs mer

Vi ställer inte upp på besparingarna på socialen

Vi socialdemokrater är oroliga över besparingarna på nästan 11 miljoner som är lagda på Socialförvaltningen för 2020. Vi har redan i dag ett underskott i budget för 2019 på socialförvaltningen. Socialnämnden har kommunens yttersta ansvar när det gäller kommuninvånarna och de som vistas i vår kommun. Om du eller jag hamnar i en svår situation,…

Läs mer

Miljömål saknas för Hässleholms kommun

Svar på Hållbara Hässleholms fråga i Norra Skåne den 27 juni: ”Var hittar jag Hässleholms miljöstrategi med miljömål?”  Tyvärr är det så att någon miljöstrategi eller några miljömål kommer Du inte att kunna hitta för Hässleholms kommun! Under 2018 arbetade vår miljöstrateg, på uppdrag av dåvarande miljönämnden, med att ta fram ett förslag till miljöstrategi. Utgångspunkten…

Läs mer

Kampen för kvinnans rättigheter lika aktuell idag som för 100 år sedan

På midsommarafton 1875 föds Nelly Thüring och växer sedan upp utanför Mala som yngsta barnet av åtta i en fattig familj med starka religiösa krafter omkring sig. Nelly Thüring är inte bara en del av Hässleholms historia. Hon är också en del av vår politiska historia. En del av vår demokratiska historia. 1921, första valet…

Läs mer
facebook Twitter Email