Vårt parti

Här hittar du kontaktuppgifter till Arbetarekommunens styrelse
och till S-föreningarnas ordförande.

Arbetarekommunen

Våra S-föreningar

Socialdemokratisk politik från A till Ö

____________________________________________________________________

Kommunstyrelsen 2022-2026. Främre raden: Lena Wallentheim, 2:e vice ordförande, Joachim Fors, ledamot, Åsa Thurn, ledamot. Bakre raden ersättare: Ola Lindahl, Ellicka Hermodsson och Johan Lindman.
facebook Twitter Email