Vårt parti

Här hittar du kontaktuppgifter till Arbetarekommunens styrelse
och till S-föreningarnas ordförande.

Arbetarekommunen

Våra S-föreningar

Socialdemokratisk politik från A till Ö

_________________________________________________________________________________________

AK styrelsen med adjungerade efter årsmötet 2024: fr.v. Joakim Fors, ombudsman, Pia Litbo, Ola Lindahl, Margareta Rud, Margareta Axelsson Christer Andersson, Susanne Asserfors, kassör, Björn Holgersson, Ann Olausson, studieorganisatör, William White, Thomas Lindell, ordförande, Annie Ask, SSU adjungerad och Lena Wallentheim, kommunalråd adjungerad. Saknas på bilden gör Linda Ingvarsson och Ulf Nilsson från styrelsen och Anna Wallentheim, riksdagsledamot adjungerad.
facebook Twitter Email