Är inte majoriteten överens?

På senaste mötet i Kultur och fritidsnämnden den 19 januari fanns detta ärende med på dagordningen: Justering av taxor, avgifter och uthyrningsbestämmelser.  

Förvaltningen hade en tjänsteskrivelse med förslag till beslut som ordförande instämde i. Vid inledningen av mötet informerade ordförande att ärendet utgick utan någon förklaring.

Vi Socialdemokrater tillsammans med Vänsterpartiet och Centerpartiet undrar nu vad blir nästa steg?

Är partierna inom majoriteten inte överens?
Kommer ett nytt reviderat förslag till nämnden?

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet ställer oss inte bakom förslaget som drabbar dom enskilda individerna med högre inträde i våra badhus för allmänt bad, vattengympa samt babysim. Vi inkluderar även föreningsgym och styrketräning samt allmänhetens åkning i Österås ishall och Tyrs Hov.

Utifrån rådande situation i samhället med höga elräkningar och stigande räntor samt en inflation som påverkar bl.a våra matpriser skapar en svår ekonomisk situation för många. Under dessa omständigheter kan det vara avgörande för alla familjer, barnfamiljer, ensamstående och pensionärer att man kommer att tvingas välja bort fritidsaktiviteterna på grund av en redan ansträngd ekonomi.

Detta innebär i nästa steg också en omfattande försämrad folkhälsa.

Därför säger Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet nej till höjda taxor som drabbar den enskilda individen.

Connie Asterman
Michael Tingdahl
Susanne Asserfors
Christer Andersson

facebook Twitter Email