Barn och ungas rätt till kultur

Alla barn som växer upp i vårt land ska möta kultur och utvecklas som skapande individer. Vi vet att föräldrar har olika möjlighet att erbjuda sina barn kulturella upplevelser och aktiviteter. En socialdemokratisk kultursyn utmanar den ordning där människor inte har samma möjligheter i livet. Där vissa har i överflöd och vissa inget alls. Kulturpolitiken måste verka för att jämna ut dessa skillnader, framförallt mellan barnen.

Så vad kan vi göra i Hässleholms kommun?

Vi måste börja i skolan. Skolan når alla. Vi vill därför satsa på att ge barn och elever en kulturupplevelse per termin.

Kulturskolan ska fortsätta att utvecklas, och på sikt ska den bli kostnadsfri för eleven.

Vi vill även öka stödet till föreningar och studieförbund. Det är här som de flesta på allvar möter kultur för första gången.

Det behöver inte kosta mycket att satsa på barns kultur, men vinsten kan bli enorm. Det handlar om barn och ungas rätt till respekt, om rätten att få delta och höra till, om rätt till orden, till bildning och skapande.

Med bra kulturpolitik kan vi ge våra barn det.

Johan Lindman

facebook Twitter Email