Björnjakt i Hässleholm!

När ärendet om arvodesreglementet diskuterades så är det som vanligt med Björn Widmark, och hans agg mot Lena Wallentheim. Enda sedan Lena blev Kommunalråd så kan Björns jakt på hennes arvode liknats vid ett sjukligt beteende. I flera intervjuer utgår Björn från Lenas arvode och inte från Kommunstyrelsens ordförande, vilket är konstigt med tanke på att hans arvode är högre. När Lena valdes till Kommunstyrelsens ordförande sa Björn att hon inte skulle tjäna mer än ca 44 000 kronor, han säger ingenting om Lars Johnssons arvode, inte heller när Pär Palmgren blev Kommunstyrelsens ordförande.  Björn vill tydligen inte sänka arvodet om det är en man som har denna positionen. Det är kanske det som är den springande punkten i Björns agerande, det vill säga hans och hennes. Björn tycker nog inte att kvinnor ska ha betalt för det jobb som de utför, han anser troligen att män ska ha högre lön än kvinnor. Varför skulle han annars driva denna jakt. Detta är jättetydligt när man lyssnar på Björn och hans retorik. Det synsättet som Björn har borde förpassas till historien, det hör inte hemma på
2000-talet.

Joachim Fors

facebook Twitter Email