Bokningskaoset får Alliansen ta på sig

Det är en märklig replik som Alliansföreträdarna lämnat på vår kritik om att den förlitar sig på upphandlade privata vaccinatörer, i stället för att även använda det nät av vårdcentraler – privata såväl som offentliga – som redan finns på plats i vaccinationsfas 4.
Märklig därför att Region Skåne, efter vår kritik nu planerar att i ökad grad använda vårdcentralerna för att bättre nå ut i socioekonomiskt utsatta områden där vaccinationstäckningen är låg.

Det är förvånande att Alliansen inte förhåller sig till denna förändring, utan i stället raljerar.
Det är bra att Region Skåne ändrat sig, men denna vändning är inte tillräcklig.
Grundproblemet är att Alliansen från början valt att förlita sig på privata aktörer, vilket gjorde att man inte klarade att justera organisationen på ett rationellt sätt när vaccinleveranserna minskade. Antalet vaccinationsplatser drogs ner från 160 till 57, och en av de stora aktörerna hoppade av. Så uppstod stora vita fläckar och dålig tillgänglighet på många platser i Skåne.
När arbetet väl drog igång och systemet testades skarpt bröt det ihop direkt. Resultatet blev ett bokningskaos, där alla vaccinatörer hade sina egna bokningssystem som inte klarade anstormningen av skåningar som ville ha vaccin.

Det hade inte behövt vara så här om Region Skåne redan från början planerat att använda sig av vårdcentralerna och därutöver tagit ett övergripande ansvar för bokningarna, så att alla hade kunnat boka via 1177, istället för att skickas runt till olika vaccinatörers hemsidor.
Vi socialdemokrater har hela tiden varnat för riskerna med att nästan helt förlita sig på privata aktörer, istället för att använda dem som komplement.
Vi föreslog därför för en tid sedan att Region Skåne ska se över om det även går att använda sig av det väl utbyggda nätet av vårdcentraler, något vi nu glädjande fått besked om är på väg att ske.

Skälet till att vårdcentraler nu ges en större tyngd även i fas fyra är att få till en bättre geografisk spridning och högre vaccinationstäckning i socialt utsatta områden.
Precis i enlighet med vårt förslag.
 Det är fullt rimligt att vårdcentralerna som redan utför ett stort arbete med att vaccinera skåningar i fas två och tre får stöd och extra resurser för att klara av ett utökat uppdrag i fas fyra. En del av de som skulle ha bemannat de nu mer än hundra indragna vaccinationsmottagningarna skulle kunna anställas för att hjälpa till på vårdcentralerna.

För pengar är just nu inte ett problem tack vare tillskotten från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det som saknas är ledarskap från det borgerliga styret i Region Skåne.

Henrik Fritzon
regionråd region Skåne
Lena Wallentheim
oppositionsråd Hässleholm
Irene Nilsson
andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Hässleholm

facebook Twitter Email