Butiksdöden har inget med Järnvägsgatan att göra

Svar till Benny Söderbergs insändare i Norra Skåne ang. Järnvägsgatan.

När jag läste din insändare så kan man tro att dubbelriktningen på Järnvägsgatan är orsaken till allt som du anser försämrats i centrum. Men det är väl inte riktigt sant. Antalet parkeringar har i stort sett inte minskat sen man byggde om Järnvägsgatan. Flertalet parkeringar har återskapats på Frykholmsgatan och ett antal korttidsparkeringar på Godtemplaregatan. Dessutom finns parkeringar som inte är fullbelagda runt hela vår stadskärna. Du säger vidare att många bor ”utombys” och det är ju riktigt. Har själv bott nästan 30 år i Emmaljunga och har aldrig upplevt att det är svårt att köra in till stan och parkera, men det var inte ofta jag körde via Järnvägsgatan för att hitta någon plats att ställa bilen. Tror också att många tar sig in till vårt centrum för shopping eller andra aktiviteter med kollektivtrafik. Det finns studier som visar att oskyddade trafikanter och de som åker kollektivt använder sig av handeln mer än de som kör bil. Du nämner också att inga fler externa utredningar behöver göras och det håller jag med om. De finns redan och pekar klart och tydligt på att man inte bör dubbelrikta Järnvägsgatan igen.
I din insändare påstår du att det finns fakta som visar att mer än 100 arbetstillfällen gått förlorat och butiker har fått slå igen. Men varifrån hämtar du denna fakta och vilken koppling har det till dubbelriktningen av Järnvägsgatan. Tyvärr har många städer drabbats av samma utveckling och faktorerna är säkert många. Det som nämns är bland annat näthandeln, externa köpcentra och de sista åren har pandemin slagit hårt. Det är beklagligt att det finns tomma lokaler i vårt centrum och jag hoppas att de snart fylls med verksamheter igen
Nu gäller det att skapa ett centrum med liv och rörelse och där man känner sig trygg att vistas. BID processen (fastighetsägarna, handeln, HessleCity och Hässleholms kommun) jobbar just med dessa frågor och låt dem slutföra detta innan man bestämmer sig för att öka biltrafiken i centrum igen.

Lena Wallentheim (S), oppositionsråd

facebook Twitter Email