Det kostar på att sitta med och styra en kommun

Svar till Sverigedemokraternas insändare ”Det går inte att prata med en vägg” fredagen den 12 april.

Om ni Sverigedemokrater upplever att vi beklagar oss så var det inte det vi menade. Vi har aldrig velat ha någon treblockslösning. Det krävs en majoritet för att kunna styra i den här kommunen. Det var restalliansen tillsammans med er som ville ha denna konstellation. Det var Moderater, Kristdemokrater och Liberaler som ville att alla tre blocken skulle sitta ner och lösa frågorna tillsammans i kommunen. Nu väljer samma tre partier att bjuda in Sverigedemokraterna till samtal och då blir ni en majoritet. Bra att ni är tydliga med det och då är vi tillsammans med de tre andra rödgröna partierna i opposition. Vilket vi har varit tydliga med hela tiden.
Nu sitter ni i tuffa samtal med Moderater, Kristdemokrater och Liberaler för att rädda ekonomin och besparingar är tydligen alltid bättre enligt er än en skattehöjning. Ni har i valrörelsen sagt att ni ska bevara byskolorna och satsa på kransorterna för en levande landsbygd. Ni har tillsammans med restalliansen lagt ner Vanneberga skola och Sösdala simhall. Rimmar illa med era vallöften. Hanna Nilsson tillsammans med Lars Johnsson har avskedat förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen till en kostnad av 2,2 miljoner för att ni inte var nöjda med att hon inte kunde hålla sin budget och samsyn om verksamheten. Formellt är det Kommundirektören som får verkställa ett sådant beslut men det är på uppdrag från de två kommunalråden. Det är väl Stefan Larsson, ordförande i nämnden som har det ansvaret att hålla budgeten.
Konsulter och revisionen har pekat på att den största besparingen man kan göra i skolan är att göra större skolenheter men det vill varken ni eller vi. Hur kan man då kritisera en chef?
Ni tillsammans med Moderaterna har stoppat intaget till bl.a. estetiska programmet och vi tror att ni ganska snart kommer att inse att detta blir en fördyring för kommunen. Det är inte så många elever som behöver söka sig till en annan kommun innan kostnaden blir större för kommunen. Vilka underlag tar ni beslut på? Det gäller även för fler program och inriktningar ni valt att ta bort.
Snart så är ni väl med på att sälja Magnarpskolonin. Det kostar på att sitta med och styra en kommun, många vallöften går upp i rök

Lena Wallentheim
Joachim Fors

facebook Twitter Email