En annan politik är möjlig

Svar på insändare i Norra Skåne från restalliansen till Johan Lindman.

När jag blev politiskt aktiv var det för att jag drömmer om ett samhälle där alla får plats och kan bli sitt bästa. Jag vill inte sitta passiv och se en orimlig budget drabba de som inte har möjlighet att välja.

Men även om mitt hjärta och engagemang finns hos barnen som berövas sin plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg är inte hjärnan frånkopplad.

Svaret från M, L och KD till mig innehåller flera kloka synpunkter. Vi måste ha en fungerande ekonomi i kommunen och självklart måste vuxna individer ta ansvar för sin ekonomi.

Men det övertygar inte. Fortfarande lyser barnperspektivet med sin frånvaro. Oavsett hur slarviga och oansvariga föräldrar må vara får det aldrig vara barnen som ska bära konsekvenserna.

Vad händer med dessa barn som till sommaren inte har sin plats? Från januari förväntas dessutom kommunen ta större ansvar för att följa barnkonventionen. Går detta beslut i otakt med den?

Den som drabbas av dålig ekonomi lever i stress och under stress fattar människor felaktiga beslut. Oavsett om det handlar om att en föräldrar prioriterar nya gummistövlar till barnen före en barnomsorgsavgift eller om det handlar om en nämnd som i sin spariver berövar barn förskoleplats.

Eller, för den delen, om kommunalråd som sparkar skolchefen till en miljonkostnad.
Jag lägger skuld på den orimliga budget som drabbat oss. Den omöjliggör kloka och väl avvägda beslut.

En annan politik är möjlig. Vi kan bättre än så här.

Johan Lindman
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email