En skolchef har skyldigheter och förväntas följa dem!

Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Sådana föreskrifter finns i första hand i skollagen och anslutande författningar.

Som skolchef för Barn och utbildningsförvaltningen utsåg kommunstyrelsen arbetsutskott Eva Andersson den 12 december 2018.

Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska skolchefen försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till för att åtgärda bristerna så är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju är ytterst ansvarig. Det kan till exempel handla om att det inte finns tillräckligt med resurser för att genomföra de åtgärder som behövs. Men ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

Så när nu Hässleholms skolchef följer skollagen som började gälla den 1 januari 2019 så får hon lämna sin tjänst. Vad hade hon för alternativ, att inte berätta vilka behov och vilka brister som finns? Sånt kommer fram om inget annat vid årsbokslutet och då hade hon fått lämna sitt uppdrag då. Känns som skolchefen i Hässleholm har råkat ut för en häxjakt likt den vi hade i Sverige under 1600 talet, oavsett hur häxan svarade så blev det fel svar, och häxan brändes på bål, eller förvisades.

Vi måste ha ärliga förvaltningschefer i Hässleholms kommun som vågar beskriva behov och brister. Hur ska vi annars utveckla vår kommun?

Socialdemokraterna delar inte Lars Johnsson (M) och Hanna Nilssons (SD) beslut om att avsluta Eva Anderssons anställning.

Lena Wallentheim
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Joachim Fors
2:e vice ordförande Barn och utbildningsnämnden

facebook Twitter Email