Förbättrat budgetläge i BUN

Rapport från Barn- och UtbildningsNämnden 17/9

Tacksamt att Socialdemokraterna i regeringen gör skillnad för Hässleholms kommun, bara idag nämndes av tjänstemännen stöd för sjuklönekostnader med ca 8,7 miljoner samt det riktade statsbidraget på ca 29 miljoner.

Lite glädjande var att medarbetarundersökningar visar att 82% av våra medarbetare är nöjda med sitt och förvaltningens arbete. Genomsnittet i Hässleholms kommun är 80%. En fundering – skolan beskrivs ofta av vissa partier som orolig, stökig, ibland som en katastrof och hur kan detta stämma? eller kan det vara så att bilden av skolan beror på enstaka händelser som lätt kan tros gälla hela skolans värld?

Delårsrapporten: ekonomin är ju fortfarande inte i balans, men prognosen är ju förbättrad med ca 14 miljoner, vilket innebär att underskottet kommer att hamna på ca 17 miljoner (17 000 000).

Det man kan säga är att förbättringen i stora delar beror på de minskade kostnaderna i samband med Coronaviruset.

Joachim Fors
Johan Lindman
Diana Hagman
Monica Ero

facebook Twitter Email