Förskolan en del av välfärden

Svar på artikel i Norra Skåne.

Förskolan är en del av vår välfärd och vi ska alltid kämpa för att ha den bästa förskolan och välfärden i världen.

Tyvärr har det blivit ett ganska stort missförstånd kring hela syftet med en motion lagd i Sveriges riksdag och jag kan börja med att lugna alla om att det inte finns något förslag om att ”ta” några barn ifrån föräldrarna eller tvinga in alla barn i samma system som vissa verkar vilja lyfta debatten till.

Motionen måste läsas i sin helhet och handlar om att man behöver nå de barn som inte kommer till förskolan idag, men som skulle vara i behov. Detta då både Jämlikhetsutredningen och SCB pekar på att av de 10% av alla tvååringar som inte går i förskolan idag, ca 90% av alla tvååringar gör det, så finns det en överrepresentation av barn som pga olika hinder inte når förskolans verksamheter idag.

Redan idag pågår en utredning som handlar om barn till nyanlända ska kunna få 15h i Språkförskola med ingången ”Rätt till obligatorisk Språkförskola”.

Dock finns det ju andra barn i behov som kanske skulle behöva samma rättighet, men där behovet inte är språket. Barn till arbetslösa som idag inte har möjlighet till förskola på samma sätt som andra eller barn till föräldrar med låga inkomster som tvingas välja bort förskolan pga av avgiften.

Idag har vi ju Allmän förskola från 3-års ålder något vi socialdemokrater vill utvidga från att gälla redan vid 2
år utifrån kongressbeslut. Alltså att alla barn ska ha rätt till 15 avgiftsfria timmar.

Men innan det kan genomföras och en sån reform vinner gehör måste vi fortfarande arbeta för att nå de barnen som är i behov NU.

Och då skulle kanske olika reformer kring ”rätten till obligatorisk förskola” kunna vara en metod.

Det finns alltså inga skarpa förslag om obligatorisk förskola. Utan det motionen vill uppnå är möjliggöra för fler barn att nå förskolan.

Motionen kan inte heller läsas som ett allmänt förslag kring förskolan, utan handlar om att nå barn i behov. Därav också förslaget om att på sikt ha helt avgiftsfri förskola. Blev det en olycklig skrivning som kunde gjorts tydligare? Absolut. Men står vi fortfarande bakom motionen och dess egentliga syfte? Ja.

Trots alla höjda röster och olyckliga misstolkningar så är jag dock tacksam över att debatten kring förskolan lyfts. För som politiker strävar jag såklart alltid för att öka jämlikheten i samhället och framförallt för våra barn. Barnen är alltid prio. Och inga barns behov av förskola ska hamna i kläm pga ekonomiska eller sociala familjeförhållanden.

Tilläggas kan också att alla typer av reformer kring förskolan också måste gå hand i hand med hur vi också måste modernisera förskolan. Vi Socialdemokrater vill se mindre barngrupper, ha mer utbildad personal, arbeta för bättre arbetsmiljö för både personal och barn – vi vill se ett förskolelyft. Utöver detta behövs det också mkt mer forskning kring förskolan och dess roll.

Som sagt. Förskolan är en del av vår välfärd och vi ska alltid kämpa för att ha den bästa förskolan och välfärden i världen.


Anna Wallentheim
Riksdagsledamot S
Idrottspolitisk talesperson
Kulturutskottet

facebook Twitter Email