Från start till mål för Sösdala

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern har från dag ett och framåt slagits hårt för att hålla Sösdala simhall öppen.
SD, KD, M och L var gemensamt överens om att stänga ner simhallen, tyvärr hade de majoritet i kommunfullmäktige.
För oss som socialdemokrater är det ett självklart beslut att kämpa för simhallens överlevnad, föreningsliv och allmännytta är en del av vårt DNA. Föreningsliv är ett klister i samhället som skapar broar mellan olika grupper. Enkelt uttryckt, föreningar är en starkt bidragande orsak till ett fungerande samhälle.

Stor glädje. Ingen är gladare än vi när beslutet att stänga äntligen revs upp, möjligtvis Sösdalaborna med omnejd. Det är också ett sundhetstecken att allmän opinion, politisk kamp och föreningsengagemang kan påverka politiker i kommunfullmäktige. Men det finns en rädsla för att nästa gång det saknas pengar så är det någon av våra gemensamma anläggningar som ryker.

Ära de som äras ska. Nu är det lätt att tro att jag vill att mitt parti ska få all ära för att vi stått upp för Sösdala genom hela resan, och visst är det så att jag gärna påtalar detta men det har även Vänsterpartiet och Centern gjort.
Men äran bör inte tillfalla något parti den bör tillfalla de som har slitit hårt, de som har drabbats, de som har skapat opinion, de som har bevisat att folket kan om de vill påverka politiken genom att mobilisera och ge uttryck för sina åsikter.
All ära till Sösdalaborna och Sösdala simsällskap med ordförande Camilla Persson i spetsen.

Thomas Lindell
Ordförande i Socialdemokraterna Hässleholm

facebook Twitter Email