Gör skolans omklädningsrum till en tryggare plats

Alla som sitter i barn och utbildningsnämnden, alla som arbetar i skolan och framförallt eleverna vet att omklädningsrummen är en av de största orosfaktorerna i dagen skola. Vi kan se det i de trygghetsenkäterna som skolorna gör, vi har hört rektorerna säga det och eleverna har vittnat om hur utsatt man känner sig. Vi har elever i dag som hoppar över gymnastiken eller inte duschar efter gymnastiken. Varför gör man det? Det är rätt enkelt att svara på man är oerhört blottad i duschsituationen. På ett ögonblick så tas det ett kort med en mobiltelefon och inom 20 sekunder så ligger det en nakenbild på sociala medier, en bild som aldrig går att ta bort. Skolan jobbar hårt med denna frågan men nu måste vi i kommunfullmäktige fixa de fysiska förutsättningarna för att förbättra duschsituationen för våra elever, allt för att de ska känna sig trygga och så att de vill och vågar delta på gymnastiken eller i simundervisningen på skolan. Vi vet att med duschbås/duschväggar så ökar antalet elever som är med på gymnastiken och som duschar efteråt. Flera skolor har börjat sätta upp bås/väggar i omklädningsrummen. Men vi måste skynda på processen. Ett gott exempel är Hässleholms Montessoriskola, här har man med hjälp av bland annat föräldrarna gjort lite åtgärder för att förbättra situationen för eleverna. 

Mot bakgrund av detta föreslår vi följande:

Att samtliga duschutrymmen som skolan använder ska kompletteras med duschbås/duschsväggar.

Att barn och utbildningsnämnden tillsammans med tekniska nämnden inventera hur många duschutrymmen som behöver kompletteras med duschbås/duschväggar. Samt beräknar kostnaden för att investering och drift för att bygga och sköta underhållet av duschbås/duschväggarna.

Att berörda nämnder återkommer med ett äskande till kommunfullmäktige samt med en tidsplan på när arbetet ska starta och när alla omklädningsrum som skolan använder är kompletterade med duschbås/duschväggar. Att tekniska nämnden ser till att all renovering och nybyggnation av duschutrymmen som ska användas av skolan förses med duschbås/duschväggar eller liknande.

Joachim Fors
Lena Wallentheim

facebook Twitter Email