Hässleholm med hållbar livskvalitet i centrum

I Hässleholms kommun finns det många platser med höga naturvärden. Vi har också en bra placering i järnvägsnätet med stationer i de flesta av tätorterna. Vilket ger goda möjligheter till hållbar kommunikation. Detta är några av de pusselbitar vi vill använda för att göra Hässleholm till en attraktivare kommun. Med fler invånare ökar möjligheterna ytterligare för en högre livskvalitet genom förbättrad kommunservice.

Hur ska vi då bli en attraktivare kommun? Jo, genom att öka livskvaliteten på ett hållbart sätt. Inte bara för oss som lever här idag utan vi ska också lägga grunden för ökad livskvalitet för kommande generationer. För att nå detta mål driver vi Socialdemokrater olika förslag och står för principer som främjar utvecklingen i den riktningen.

Vi har lagt ner mycket arbete för att Hässleholm ska bli en knutpunkt på den nya höghastighetsjärnvägen. Vi vill också fortsätta att förbättra kollektivtrafiken i kommunen. Samt utöka cykelvägnätet och införa ett hyrcykelsystem. Det ökar människors möjlighet att resa miljövänligt till arbetet och på fritiden.

Vi vill öka bostadsbyggandet nära järnvägsstationerna i kommunen. Även detta för att underlätta för människor i vardagen och locka till oss nya kommunmedborgare.

När vi vuxna arbetar tillbringar ofta våra barn samma tid på förskola, skola och fritidshem. Det är viktigt att barnen har en bra miljö med goda möjligheter till en givande och utvecklande utevistelse. Därför vill vi att alla förskolor, skolor och fritidshem i kommunen uppfyller de riktlinjer som boverket satt upp för barns utemiljö. Och självklart ska vi sträva efter att överträffa dem! Vi är inte en storstadskommun som behöver dra ner på utemiljön för barnen på grund av platsbrist. Vi har gott om plats och det ska vi använda till vår fördel, för en ökad livskvalitet. Låt våra barn leka och lära i en grön miljö.

På fritiden behöver vi tillgång till aktiviteter som ger mening och höjer livskvaliteten. Allt från kulturupplevelser, naturupplevelser, badplatser och idrott till shopping och restauranger. För att främja detta vill vi utveckla Hovdalaområdet, satsa på Hässleholms kulturhus, biblioteken och medborgarhusen som finns i tätorterna runt om i kommunen. Vi vill värna om våra badsjöar och utveckla alla våra fina badplatser. Vi vill ge idrottsföreningarna plats och  möjlighet att bedriva sina verksamheter.

Vi vill vidareutveckla Hässleholms centrum med prunkande grönska en närhet till allt och utan bilar.

Så här skapar vi ett Hässleholm med hållbar livskvalitet i centrum.

Socialdemokraternas miljönämndsgrupp

Camilla Lindoff
Greger Johnsson
Ann Olausson
Anders Rongby
Margareta Rud

facebook Twitter Email