Inför Skånetrafikens Ungdomsbiljett till våra gymnasieelever

Motion till Kommunfullmäktige 220228.

Skånetrafiken har lanserat en ungdomsbiljett som täcker hela Skåne och gäller även på helger och sommarlovet. Ungdomarna behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och även utanför vår kommun. Med ungdomsbiljetten möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del av olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. En del kommuner i Skåne har infört detta med lyckat resultat. Nu är det dags för Hässleholm att också teckna avtal med Skånetrafiken så att våra ungdomar får ta del av detta.

Vi föreslår följande:

att samtliga ungdomar i gymnasieåldern som är folkbokförda i Hässleholms kommun, ska erhålla en Ungdomsbiljett för resa med kollektivtrafiken senast från och med läsåret 2023/2024

Lena Wallentheim
Joachim Fors

facebook Twitter Email