Inget lätt beslut att stänga simhallar men det är en nödvändighet

Vi har full förståelse för att medborgare, framför allt i berörda orter, tycker det är tråkigt att en stängning av simhallarna planeras.

Kommunen har haft badhus i Qpoolen, Tyringe, Sösdala, Bjärnum samt varmbad på Hässleholmsgården under lång tid. Dessa badhus byggdes i samband med kommunsammanslagningen. I förhållande till andra kommuner är det ett stort antal badhus i en och samma kommun vilket givetvis är väldigt kostsamt. De flesta kommuner klarar sitt badbehov med ett badhus och ett antal kommuner har inget badhus alls utan använder grannkommunens bad.

Förr eller senare kommer den dag då en byggnad har gjort sitt och då är det politikernas uppgift att våga ta det beslutet.

Uttjänta byggnader som ej är lämpliga som simhall

Vi hör hur politiker från oppositionen vågar lova att simhallarna har minst 15-20 års livslängd kvar. Det är enligt oss en oansvarig spekulation. Enligt de som är experter, och det är inte politiker, så är byggnaderna uttjänta som simhallar. Det bevisar inte minst det faktum att våra simhallar har varit stängda för renovering och legionella bekämpning till och från under de senaste åren. Det är inte många veckor där alla bad har kunnat vara öppna samtidigt utan någon form av driftstörningar.

I de underlag som vi fått ta del av visas tydligt att investeringsbehoven i de båda badhusen i Bjärnum och Tyringe är i storleksordningen 80-85 miljoner inom en 5-årsperiod. Därutöver tillkommer behovet av ny vattenrening då folkhälsomyndigheten skärpt kraven, mest troligt är att vi landar över 100 miljoner. Samtidigt befinner sig dessa byggnader som sagt i slutet av sina livslängder vilket innebär att även om kommunen renoverar så kan betong och andra konstruktioner vara i sådant skick att det inte håller.

Kanske hade vi kunnat lappa och laga för att slippa och ta dessa tråkiga beslut men att styra i kommunen medför också ansvar. Vi anser att det mest ansvarsfulla mot hela kommunens medborgare är att stänga ner Qpolen samt Bjärnums och Tyringes simhallar.

Landsbygden, kransorter

Samtidigt som vi landar i att det mest ansvarsfulla är att följa de experters råd som har dömt ut byggnaderna som simhallar inser vi vilka effekter det kan få på våra kransorter. Av precis det skälet så initierar vi ett uppdrag som i grova drag handlar om att plocka fram förslag på vilka verksamheter vi kan ha i dessa byggnader i stället. Dessa verksamheter ska ha samhällsnyttans och kransorternas bästa för sina ögon.

Här ligger också förklaringen till varför man har valt att satsa pengar på taket i Tyrs hov till exempel. För att byggnaderna ska kunna användas till andra verksamheter och inte stå och förfalla behövdes vissa renoveringar. Vi vill inte ha ett nytt Sösdala där byggnadernas underhåll eftersattes så till den grad att de var bortom räddning.

I vår budget satsas det, förutom uppdraget att planera för verksamheter i simhallsbyggnaderna, på en ny sporthall i Sösdala och också på att Vittsjö fortsatt ska kunna ha ett allsvenskt damlag i fotboll på hemmaorten. Därmed menar vi att kransorternas framtid finns med i vår plan på många sätt.

Simhallarna läggs ner för att Österåsbadet öppnar?

Kommunen står inför stora renoveringsbehov framöver. Vi behöver bli självfinansierande i större utsträckning när det gäller våra investeringar. Problemet med kommunens investeringsbehov är väl känt bland alla politiska partier och diskuteras ofta.

När Kommunfullmäktige beslutade om bygget av det nya badhuset skedde det i stor majoritet, alla politiska partier ville ha ett nytt badhus förutom Folkets Väl. Det nya badhuset planerades och byggs för att kunna få plats med all badverksamhet, undervisning och simklubbar som finns i kommunen, eftersom problematiken med standarden på våra andra simhallar var väl känd .

Skälet att lägga ner Tyringe och Bjärnums simhall är byggnadernas status. Men det vore oärligt att inte medge att Österåsbadets öppnande har påverkat exakt när det är genomförbart.

Entréavgift på Österåsbadet – besöksantal

Socialdemokraternas ingång i planeringen av Österåsbadet har varit att entréavgiften ska ligga i närheten av dagens avgifter på befintliga simhallar. Sedan kan det vara olika kostnader beroende på vilket utbud man vill ta del av på Österåsbadet. Denna ingång har vi hållit fast vid genom hela projekteringsfasen och det är också det som kalkylerna är beräknade efter.

Sedan cirkulerar det rykte om att entréavgiften måste vara högre för att badet ska vara självfinansierat. Här vill vi vara tydliga, ett bad är en samhällsfunktion som vi vill ha i vår kommun men ett badhus är aldrig självfinansierat. Det är en samhällsservice som man alltid får räkna med att delfinansiera via skattemedel.

Bjärnums och Tyringes besöksantal är givetvis en viktig del av underlag och beslut men när det finns ett alternativ likt Österåsbadet med alla dess funktioner kommer det också att påverka besöksantalet på eventuella andra bad. Med det sagt så hade det blivit väldigt många skattekronor från alla kommunens medborgare för att några få ska ha tillgång till en redan uttjänt simhall med dyra och stora renoveringsbehov i nära framtid.

Bussa elever – kostnad och miljöpåverkan

Många av kommunens elever bussas redan idag till simundervisning, hemkunskapsundervisning mm. Det blir viktigt hur rektorerna planerar den undervisning som man behöver transportera eleverna till. Enligt Barn-och utbildningsförvaltningen blir det en högre kostnad för busstransporter på ca 450 000: -. Det är klart att alla transporter påverkar miljön och det blir viktigt att vid nästa upphandling av egna bussar eller bussbolag att man tittar över så att man kräver det som är bäst för miljön vid det tillfälle då upphandling sker. Vilket enligt vår uppfattning redan görs.

Att ta ansvar för hela kommunen

I Hässleholms kommun behövde vi ett nytt bad. Tillgängligheten för hela kommunens medborgare gör att placering i Hässleholm blir mest logisk. Genom att planera för verksamheter som ger mervärde i kransorterna menar vi att vi värnar våra kransorter och beslutet grundar sig på experters utlåtande om uttjänta byggnader men också kostnader.  

Vi är oerhört medvetna om att detta beslut öppnar upp för oppositionspartier att lova och erbjuda andra alternativ som lockar många medborgare.

Vi hade också kunnat skjuta fram detta beslut till efter valet 2026 men det är inte så man tar ansvar som styrande i en kommun. Som ansvarstagande och styrande politiker vågar man ta de beslut som är mest gynnsamma för hela kommunen och alla dess medborgare.

Socialdemokraterna Hässleholms kommun

facebook Twitter Email