Interpellation angående Medborgarkontoren

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande från Ingrid Nyman.

Vid ett besök på biblioteket Hästveda nyligen blev jag förbluffad över hanteringen av medborgarservicekontoret som ska finnas i alla våra tätorter. Enligt bibliotekarien satt samhällsvägledaren helt öppet vid ett avlångt bord avsett för om man som besökare vill arbeta med studier, grupparbete eller liknande. Samhällsvägledaren satt där med en dator och några broschyrer men denna service pågick under några tillfällen innan pandemin bröt ut.

Sedan har samhällsvägledaren inte varit närvarande. Det kan man ju kanske förstå under de arbetsmiljöförhållanden som råder. Sitta i en helt öppen miljö utan några skyddsbarriärer.

Biblioteket har normala öppettider och arbetsplatsen för bibliotekarien är utrustad med plexiglas som skydd.

Sen kan man ju ställa sig frågan om det finns någon medborgare som vill sitta och samtala med samhällsvägledaren om eventuella problem man behöver rådgivning med där alla besökare på biblioteket kan följa samtalet under normala tider dvs utan pandemi. Det ska ju också vara en lugn och rofylld plats för de som vill läsa och/eller studera.

Desto viktigare borde det under denna pandemi att samhällsvägledaren kan vara på plats i en säker miljö för att ge medborgare råd och stöd speciellt i rådande orolig tid.

Mina frågor:

Vad tänker ni göra för att förbättra arbetsmiljön för samhällsvägledaren?

När tänker ni öppna upp medborgarservicen igen?

Hur ska ni säkerställa att våra medborgare ska kunna ha personliga samtal utan att övriga på biblioteket ska kunna höra vad som sägs?

Ingrid Nyman

facebook Twitter Email