Interpellation angående Mötesplats Ljungdala

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande från Ingrid Nyman.

När jag läste artiklarna om området Ljungdala i tidningen Norra Skåne blev jag bekymrad.

Man fick uppfattningen att Ljungdala är ett otryggt och kriminellt område.  Ljungdala, tror jag, är den största stadsdelen vad avser befolkningsantal i Hässleholms kommun. Där finns alla typer av boendeformer. Ljungdala befolkas av människor i alla åldrar, med olika bakgrund och från olika kulturer. Här finns tillgång till fina gröna utemiljöer. De allra flesta som bor på Ljungdala upplever trivsel och trygghet, men det finns delar av området och grupperingar som kan upplevas som otrygga.

Mötesplats Ljungdala har haft aktiviteter för alla. Barnfamiljer, ungdomar och äldre. Studieförbund, organisationer och kommunala verksamheter har tidigare i samverkan med Mötesplats Ljungdala anordnat välbesökta och uppskattade aktiviteter.

Budgetnedskärningarna, då resurserna till verksamheten halverades, innebar att många aktiviteter försvann och därmed också mycket av förebyggande verksamheter.

Visst behövs många fler poliser för att få ordning på kriminell verksamhet i vår kommun. Men polisen säger att förebyggande verksamhet är det absolut viktigaste för att motverka att unga inte inleds i kriminell verksamhet. Det som behövs är fler fritidsledare, fältassistenter och socialarbetare. Inte färre!

När några incidenter inträffade, enligt tidningsartikeln, var den första reaktionen från Sverigedemokraterna, att nu måste vi stänga ner mötesplatsen helt! Och som kommunstyrelsens ordförande var du inne på samma linje.

Min reaktion är den motsatta. Nu måste vi tillföra mer resurser till Mötesplats Ljungdala så att de kan öppna upp för fullt igen med förebyggande och stimulerande verksamhet för att motverka kriminalitet och rekryteringen till den bland våra unga!

Min fråga:

Vad är ambitionen från er sida med Mötesplats Ljungdala?

Vilka verksamheter tycker du bör omfattas i förebyggande verksamhet?

Vilka önskningar/förväntningar har polisen på kommunens förebyggande verksamheter i era samverkansmöten?

Ingrid Nyman

facebook Twitter Email