Kampen för kvinnans rättigheter lika aktuell idag som för 100 år sedan

På midsommarafton 1875 föds Nelly Thüring och växer sedan upp utanför Mala som yngsta barnet av åtta i en fattig familj med starka religiösa krafter omkring sig. Nelly Thüring är inte bara en del av Hässleholms historia. Hon är också en del av vår politiska historia. En del av vår demokratiska historia.

1921, första valet kvinnor har rösträtt i, blev hon nämligen invald som en av de fem första kvinnliga ledamöterna i Sveriges Riksdag och representerade Socialdemokraterna. Nelly hade innan detta gjort sig ett namn i Göteborg, dit hon flyttade som vuxen, då hon kämpat för arbetarnas tuffa situation under åren 1917-18.

Under åren riksdagen drev hon bland annat frågor rörande internationellt fredsarbete, sexualundervisning i skolorna och undervisning i engelska. Nelly Thüring drev alltså långt innan EU ens fanns frågor som även idag är av intresse.

Demokrati- och fredsprojektet EU som går hand i hand med hennes tro på internationellt fredsarbete är idag hotat. Hennes kamp för sexualundervisning i skolorna är något som idag, 2019, begränsas eller förbjuds i europeiska länder. Och hennes arbete kring undervisning i engelska för ökad gemenskap och samarbete med andra länder hotas av partier och länder som vill stänga sina gränser.

Det som gör Nellys liv extra spännande är hon lyckades kombinera yrkesliv (fotograf med eget företag), familjeliv och politisk karriär. För 100 år sedan lyckades alltså Nelly Thüring att leva ett liv som än idag ifrågasätts av högerpartier runt om i Europa, och som innebär att en tredjedel av kvinnorna i Europa inte jobbar.

Vi är nu inne i sista veckan för EU-valet. Och fortfarande måste vi driva en kamp som kvinnor drev för 100 år sedan. Tron på solidaritet över landsgränser. Rätten till sin egen kropp och kunskap kring den. Och förståelsen för vi måste underlätta för människor och länder att komma närmare varandra. För vi socialdemokrater vill att Europa ska möta det växande hatet med gemenskap, fred och frihet.

Därför går vi till val på följande punkter.

  • Ett Europa som försvarar demokratin och står upp för alla människors lika värde.
  • Ett Europa som skapar fler och trygga jobb.
  • Ett Europa som går före i kampen mot klimathotet
  • Ett jämställt Europa där kvinnors rättigheter måste stärkas

Din röst är viktig! Låt inte din tystnad utnyttjas av krafter som Nelly Thüring redan för 100 år sedan försökte stoppa.

Anna Wallentheim
Riksdagsledamot
Irene Nilsson
Ordförande Socialdemokraterna Hässleholm
Ann Olausson
Ordförande S-kvinnor Hässleholm

facebook Twitter Email