Kommunal budget för 2021 med framtidstro

Vi har den 26 november förmedlat vår oppositionsbudget tillsammans med Vänsterpartiet till massmedia.

Ekonomin för kommunen är ansträngd och detta ser vi inte minst i det borgerliga styrets förslag till budget. De väljer att helt tömma den kommunala resultatutjämningsreserven under planperioden, de tömmer med andra ord ladorna. Vi anser att detta inte är ansvarsfullt och har istället valt att höja skatten med 50 öre till 21,70 kr.

Trots det strama ekonomiska läget gör vi ett antal satsningar:

Räddningstjänsten
Under 2022 väljer vi att lägga 1,2 miljoner kronor för att förstärka heltidsstyrkan.

Teknisk nämnd
Här lägger vi in pengar för att säkra upp en tjänst som tillgänglighetssamordnare.

Arbetsmarknadsnämnden
Vi stryker styrets besparing på 1,3 miljoner kronor på SFI verksamheten. Språket en stor nyckel i vägen till arbete och vi anser att spara på detta är helt fel prioritering.

Kultur- och fritidsnämnden
Mötesplats Ljungdala får nödvändiga resurser för att återställa bemanningen.
Studieförbundens verksamhet är viktig, därför återför vi resurser för att kunna stötta dem.
Badplatserna i kommunen fick tillfällig finansiering 2020, vi permanentar denna.
Vi tillför resurser för Sommarlovsaktiviteter för barnen.
Sösdala simhall ska öppnas, därför tillför vi dels driftspengar samt pengar för nödvändig investering.

Barn- och utbildningsnämnden
Tack vare beslut under innevarande år ska kommunen starta upp barnomsorg på obekväm arbetstid. Vi tillför pengar till detta under 2022 när verksamheten ska dra igång.
I skolan är det idag tyvärr många ledare som har allt för många medarbetare direkt under sig. Vi gör en satsning så att ingen ledare ska ha mer än 30 medarbetare.

Socialnämnden
Vi ser vikten av det förebyggande arbetet och satsar på tre tjänster som socialrådgivare.

Omsorgsnämnden
Tack vare de riktade statsbidragen till omsorgen kommer vi göra en ordentlig satsning på arbetsmiljön. Delade turer och schemalagt arbete varannan helg ska bort.

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden
Behovet av nya bostäder är stort, därför satsar vi på ett tillskott på plan- och byggavdelningen för att säkerställa planarbetet framåt.

Vår och Vänsterpartiets budget för 2021-2023 är en budget som trots kärva tider andas framtidstro.

Socialdemokraterna i Hässleholm

facebook Twitter Email