Ledamöter och ersättare valda till kommunala nämnderna

Kommunfullmäktige beslutade den 6 december vilka som ska sitta i nämnderna för tiden 2019-2022. För Socialdemokraterna kommer följande personer representera partiet:

Kommunrevisionen
Britta Arvidsson, Elo Johannesen och Christer Carlsson.

Barn- och utbildningsnämnden
Joachim Fors, 2:e vice ordförande, Monica Ero och Johan Lindman. Ersättare Diana Hagman.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ny nämnd)
Camilla Lindoff, Jonas Andersson och Ann Olausson. Ersättare Leif Nilsson.

Kultur- och fritidsnämnden (ny nämnd)
Connie Asterman, 2:e vice ordförande, Sven-Inge Persson och Marie Svensson. Ersättare Ronny Hult.

Omsorgsnämnden
Christer Welinder, 2:e vice ordförande, Meta Jarl och Anders Wallentheim. Ersättare Margareta Rud.

Socialnämnden
Lena Nilsson, 2:e vice ordförande, Ola Lindahl och Lind Ingvarsson. Ersättare Jonny Holst.

Tekniska nämnden
Benny Petersson, 2:e vice ordförande, Pia Litbo och Rickard Burman. Ersättare Ingrid Nyman.

Valnämnden
Christer Welinder, vice ordförande och Margareta Axelsson.

Val av ledamöter i kommunala bolag 2019-2023

Hässlehem
Bengt Andersson, vice ordförande och Annelie Cederberg.

Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) med dotterbolag
Joachim Fors, vice ordförande och Lena Wallentheim.

Hässleholms Miljö med dotterbolag Hässleholms Vatten
Andreas Dahlberg och Marianne Nilsson.

facebook Twitter Email