Lena Nilsson invald i FINSAM

Lena Nilsson, vice ordförande i socialnämnden, har blivit invald i styrelsen NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) den 17 april 2018 i två år framåt. Styrelsen består av 11 ledamöter från hela Sverige.

Vad arbetar då Samordningsförbunden (FINSAM) med i Sverige?

Ett enkelt och rakt svar skulle kunna vara att ett samordningsförbund arbetar med att förbättra välfärden för medborgarna.

Man beräknar att minst 300.000 personer i landet har behov av samordningsförbundens verksamheter. Det motsvarar fem procent av den arbetsföra befolkningen. En verksamhet som har betydelse för så många borde vara mer känd.

Samordningsförbundens verksamhet handla om att hjälpa personer som befinner sig i en komplicerad livssituation som gör att de inte kan försörja sig och där myndigheterna inte har lyckats att ge stöd som hjälper dem att komma närmare en fungerande livssituation. Många av dem har under lång tid varit beroende av försörjning från samhället.

Våra välfärdsystem finns för att ge oss stöd som gör att vi får en fungerande tillvaro även om vi drabbas av sjukdom, blir arbetslösa, får sociala eller psykiska problem. Det är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingen/regionerna och kommunerna som ansvarar för att ge oss de stöd vi har rätt till och behöver. Sammantaget har myndigheterna ett omfattande och brett utbud av bidrag och stöd som täcker de flesta problemområden som vi kan hamna inom.

Lena sitter också som ordförande i FINSAM Skåne nordost och ser fram emot hur vi ska kunna påverka även centralt i dessa viktiga frågor.

 

facebook Twitter Email