Liberalerna och företagsfrågorna

Liberalerna har svarat på vårt svar på deras insändare och vi har har lämnat ett nytt svar till L.

Svar till Liberalerna

Det är väldigt intressant att läsa Liberalernas svar på vår insändare men den kräver att vi kommenterar vissa påhopp.
Företagande och näringsliv har alltid varit en viktig politiska fråga för oss Socialdemokrater men vi har en annan syn på vem ska driva välfärden jämfört med Liberalerna. Vi har varit överens om att viss procent inom äldreomsorgen ska vara i privat regi och då tänker vi bland annat på olika vårdboende runtom i kommunen men även när det gäller förskole etableringar. Vi vill dock inte att välfärden ska vara något som blir en handlingsvara på den öppna marknaden. Att det finns en demokratisk kontroll över skola, vård och omsorg är för oss väsentligt. Men det spelar kanske inte Liberalerna någon roll att staten, regionen och kommunen säljer ut välfärden. Men för oss Socialdemokrater så är vi tydliga. Vi säg nej till vinster i välfärden och vi vet också att en stor del av befolkningen håller med oss i denna fråga.
Liberalerna tycker också att var konstigt att vi inte lämnade något motförslag till de förslag som fanns med i insändaren. Vi tyckte faktiskt inte att det var några dåliga förslag som Liberalerna presenterade. Vår starka invändning var att ni inte kommit med förslagen tidigare. Det blir också lite löjligt av Liberalerna att påstå att vi kör med en offerkofta retorik och att allt är någon annans fel. Vi har inte styrt dagordningen i mer än två år på de senaste 16 åren. Men Liberalerna har suttit i samma båt som Moderaterna och Kristdemokraterna och haft möjlighet att påverka på ett helt annat sätt än när man sitter i opposition. Socialdemokraterna har under flera år varit det största partiet i Hässleholm men det har inte inneburit att vi har styrt kommunen. Då som nu fanns det ingen möjlighet att blida en majoritet och Liberalerna var högts delaktiga i att vi inte kunde styra i minoritet. Vi vill bara påminna om att det var restalliansen som senast höjde skatten i vår kommun och för övrigt tycker vi att man ska när ska hålla sig till sanningen när man skriver sitt insändarsvar. En av oss som undertecknar denna insändare har inte suttit längst tid i kommunstyrelsen, kontrollera gärna fakta innan ni skriver.

Lena Wallentheim
Joachim Fors

Replik från Liberalerna

Det är trots allt glädjande att se att företags- och näringslivsfrågorna engagerar även S i Hässleholms kommun. Det är knappast deras paradgren, med en ideologi som i grunden förespråkar socialism och därmed motarbetar vårt fria företagande.

Man blir därför inte speciellt förvånad när repliken på vår insändare inte innehåller någon substans. Ingen konkret kritik mot våra förslag eller några egna motförslag, bara idéfattigt och bittert.

S i Hässleholm faller tragiskt nog in i samma retorik som moderpartiet på riksplan fört under lång tid. Allt är någon annans fel och problemen uppstod just när S inte hade makten. Trots att S under många år har varit kommunens största parti, undantaget senaste valet, och Lena Wallentheim själv suttit i kommunstyrelsen längre än någon annan, pekas det ändå finger åt andra. Hur har S själva förvaltat väljarnas mandat vad gäller näringslivsfrågor alla dessa år? Man har snarare varit mer intresserade av att svälla den offentliga verksamheten och lägga ytterligare skattebörda på företag och dess anställda. Vi förstår att det kan vara svårt att efter så många år som yrkespolitiker behålla kontakten med den verklighet som företagare och även arbetstagare står inför, men har man inga egna förslag kan man åtminstone glädjas åt att någon annan försöker.

Att vi har den situation vi har, med främst kommunens attityd till företagande som tyngsta negativa faktorn till vår dåliga ranking, bär nog alla partier en viss skuld i. Liberalerna Hässleholm blickar framåt, det är där lösningarna finns och det är där vår vision om Hässleholm som Möjligheternas Kommun finns. Vi är öppna för att föra dialog med alla som kommer med konkreta och bra förslag som gynnar vårt näringsliv. Vi har i vårt lokala parti en stark grupp som driver våra näringslivsfrågor, flera av oss är sedan många år småföretagare i kommunen och vi vet – på riktigt – vad som krävs för att ett företag ska fungera.

Slutligen vill vi lyfta att attityden och bemötandet är en kulturfråga. Som företagare vet vi att företagskulturen börjar längst upp i ledningen och genomsyrar sedan hela organisationen. Det hjälper inte med utredningar, kommissioner eller tillsättningar av arbetsgrupper. Det börjar här och nu genom att vi politiker visar vägen genom att ha en positiv och lösningsorienterad attityd.

Agneta Olsson Enochsson (L)
Thomas Haraldsson (L)
Thomas Nilsson (L)

Vårt första svar på Liberalernas insändare

Liberalerna skriver i en insändare i Norra Skåne om hur de har fört samtal med lokala företagare och att de har kommit fram till ett åtgärdsprogram med saker som de vill förbättra. Man tar sig för pannan. Liberalerna har funnits med i styret sedan valet 2006 och fram till dags datum med undantag för två år 2015–16. Först nu under det senaste året har ni börjat prata med de lokala företagen och det har resulterat i ett åtgärdsprogram. Frågor som ni tar upp i insändaren handlar om kompetensförsörjning, bemötande och attityder, tillståndshandläggning, upphandling med mera. Synpunkter och kritik kring dessa frågor har funnits med i svaren från företagarna i ett flertal undersökningar under många år. Varför har ni inte gjort något tidigare? Det är inte konstigt att vi ligger så lågt i näringslivs rankingen. Blir intressant att se när Liberalernas åtgärdsprogram kommer på Kommunstyrelsens dagordning. För om ni menar allvar med er insändare så borde vi se lite action inom kort. Det finns mycket som behöver förändras för att förbättra vår kommun, men med denna rasande takt som Liberalerna arbetar så lär det inte hända på årtionde.

Lena Wallentheim
Joachim Fors

facebook Twitter Email