Lokal för en sammanhållen inomhusträning sökes

Kommunen sade upp kontraktet med HIBAB gällande Magasinet (Ekorren) och föreningen påtalade då att det var en stor risk att man skulle tappa medlemmar och att det skulle bli sämre kvalité på träningen och nu är det ett faktum. Vi har nu tagit del av föreningens utvärdering av inomhussäsongen 2019-2020 och i motionen tar vi upp en del av problematiken de påtalar.
Magasinet (Ekorren) hade ju sina brister men betydde ändå mycket för HAIS. Där tränades till ungdoms SM samtidigt som sjuåringar lekte höjdhopp under rop och skratt. Där arrangerades varje november friidrottsläger med 50 övernattande barn, mångkamper och föräldrar som satt brandvakt och där hade de Taco-kvällar.
Inomhussäsongen har genomförts 2019/2020 där barnen har tränat i olika lokaler, lågstadiegruppen har varit i Thorens hall och mellanstadiegruppen har växlat mellan Thorens och HTS medan de äldre har rört sig mellan Tyrehallen och Liviushallen i Kristianstad. Splittringen har gjort att de inte har haft tillgång till sitt material på samma sätt, vipphäckarna kan liksom inte finnas på tre ställen samtidigt. För de ungdomar som satsar återstår Tyrehallen som är såpass felkonstruerad att en av de aktiva som är i Sverigeeliten, i bland annat tresteg, inte kan träna där utan tvingas till
Liviushallen. De kan inte träna kast i Tyrehallen och längdhoppsgropen är bakvänd. Som ett resultat när Magasinet (Ekorren) sas upp var att det blev färre barn i träning under inomhussäsongen, och tränare har slutat.
Ungdomstränarna är slitna och det är inte säkert att de kommer ha dem kvar om inget förändras. De kör till Livius respektive Tyrehallen flera kvällar i veckan, efter att först köra runt i Hässleholm och plocka upp ungdomarna.
Det behövs en inomhushall i centrala Hässleholm där måtten är 80 meter på längden och 15-20 meter på bredden för att ge klubben goda träningsmöjligheter.

Vi yrkar därför att
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda om kommunen idag äger någon lokal eller om det finns möjlighet att bygga till en befintlig idrottshall som håller det måtten som krävs för att bedriva en bra inomhusträning för friidrott.
Utredningen ska presenteras för Kommunstyrelsen senast den 2021-03-31 för att sedan kunna vara ett underlag till budgetarbetet 2022.

Lena Wallentheim
Connie Asterman
Anna Wallentheim

Motion lagd i Kommunfullmäktige den 28 september 2020.

facebook Twitter Email