Meddelande till våra medlemmar

Vi har inväntat besked från styret, M, KD och SD. 

SD har beslutat att ge Hanna fortsatt fullt stöd vilket medfört att M och KD har avslutat samarbetet. Deras krav för ett fortsatt gemensamt styre har varit att Hanna tar sitt ansvar och avgår från alla sina politiska uppdrag i kommunen.

Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M) har tagit initiativ till ett förutsättningslöst stormöte på måndag morgon. Alla partier, förutom SD, är inbjudna.

Mandatet som har delats ut från vårt parti till Lena Wallentheim och Joachim Fors är glasklart, de har mandat att förhandla med övriga partier i syfte att hitta en lösning på den politiska kris som skapats i kommunen till följd av SDs oansvariga handlingar samt vägran att ta sitt ansvar med påföljande konsekvens.

Vi har fullt förtroende för att Lena och Joachim kommer att arbeta för en lösning som gynnar Hässleholms kommun så långt det går.

Mvh Ordförande Thomas Lindell

facebook Twitter Email