Mer pengar är att ta ansvar

Svar på Torsten Nilsson(M), Thomas Haraldsson (L) och Simon Berneblad (KD) insändaren den 1 juni 2021 i Norra Skåne.

Socialdemokraterna har sedan ni Moderater, Kristdemokrater, Liberaler och Sverigedemokrater beslutade er för att stänga Sösdala simhall, stridit för att ha kvar simhallen.           

Man hade då precis som nu helt fel i sina argument.

Ni hävdar att man inte längre kan fixa till vägarna, eller snöröja för att man vill ha kvar sin simhall i Sösdala. Men ni lagar ju inte gatorna i Sösdala eller röjer snö speciellt ofta. Så det argumentet bör ju falla rätt lätt. Vad det gäller antalet badande i Sösdala som ni uppskattar till ett hundratals så vill jag bara meddela er att simhallen var så dåligt underhållen av er, att ventilation samt reningsverk inte klarade att ta emot fler besökare de sista åren. Så hade ni sköt ert ansvar och underhållit simhallen i Sösdala så hade fler kunnat utnyttja den. Som tur är så finns det en majoritet i denna fråga och ni har bara att följa majoritetens beslut. Man får inte alltid som man vill och det är väl inget att gråta för.

Ni ifrågasätter rättfärdigheten i att lägga pengar i Sösdala och hur det ska gynna andra.

Lovar att Sösdalaborna kommer stödja de som bor i Vinslöv, Mala, Emmaljunga och i andra orter för att vi ska ha levande tätorter och en levande landsbygd. Men fortsätt och ställ saker mot varandra så får ni det segregerade samhället som ni önskar. Jag är oerhört tacksam att en majoritet i Tekniska nämnden är mån om Sösdala och dess utveckling. Med den inställningen som ni har så kommer troligen Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna inte få en enda röst ifrån Sösdala i valet 2022.  

Joachim Fors
Ordförande
Socialdemokraterna i Sösdala

facebook Twitter Email