Motion om Vanneberga skola

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Vanneberga skola ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på rätt sätt.

Beslutet är fattat utan några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för eleverna på skolan eller de ekonomiska konsekvenser som det blir till följd av detta beslut.

Kommunfullmäktige tog inte sitt ansvar för vad som händer med Vanneberga skola om den ska stängas.

Det finns helt enkelt inte en plan för vad man ska göra med Vanneberga skola om den nu inte enligt vissa partier ska vara en skola.

Ska den rivas? Ska den bli en förskola? Ska den säljas? Eller är mycket bättre att renovera och använda den som skola?

Frågorna är många och det krävs en väl genomförd konsekvensbeskrivning av ärendet.

Socialdemokraterna föreslår följande:

Att berörd eller berörda nämnder genomför en konsekvensutredning gällande Vanneberga skola och för skolans elever.

Att konsekvensbedömningen ska innehålla både kostnader för att det ska fortsätta vara en skola och  vad en nerläggnings/ombyggnadskostnaderna skulle kosta.

Att efter genomförd konsekvensbedömning ska ärendet om stängning eller inte av Vanneberga skola ställas som ett ärende till Kommunfullmäktige.

Motionen har lämnats in till Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2019 tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

facebook Twitter Email