Motion om Sösdala Simhall

På kommunfullmäktiges möte den 6 december 2018 beslutade en minoritet att Sösdala Simhall ska stängas. Vår uppfattning är att beslutet då det låg med i budget inte är utrett på rätt sätt.

Beslutet är fattat utan några som helst konsekvensbedömningar varken vad det gäller för Sösdala som tätort eller ekonomiska konsekvenser. Politiker från olika block och partier var upp i talarstolen och talade om siffror som kanske inte alla gånger var helt sanna.

Kommunfullmäktige tog inte sitt ansvar för vad som händer med simhallen i Sösdala om den ska stängas.

Det finns helt enkelt inte en plan för vad man ska göra med simhallen om den nu inte enligt vissa partier ska vara en simhall.

Ska den rivas? Ska den bli ett aktivitetscenter? Ska den säljas? Eller är mycket bättre att renovera och använda den som simhall?

Frågorna är många och det krävs en väl genomförd konsekvensbeskrivning av ärendet.

Socialdemokraterna föreslår följande:

Att berörd eller berörda nämnder ser till att genomföra en konsekvensutredning gällande Sösdala simhall.

Att konsekvensbedömningen innehåller kostnader både för fortsatt drift av simhallen och nerläggnings/ombyggnadskostnader.

Att konsekvensbedömningen innehåller konsekvenser för Sösdala som tätort om Simhallen läggs ner.

Att man redovisar konsekvenserna för skolan

Att efter genomförd konsekvensbedömning ska ärendet om stängning/ombyggnad kontra fortsatt drift ställas som ett ärende till Kommunfullmäktige.

Motionen är inlämnad till Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2019 tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

facebook Twitter Email