Nio skarpa förslag för en kompromisslös kamp mot gängkriminaliteten

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd, snabbare integration och en kompromisslös kamp mot brottsligheten. Därför har vi inlett lanseringen av det största trygghetsprogrammet i modern tid med reformer för ett tryggare Sverige.

I det starka samhället kan vi aldrig acceptera att otryggheten breder ut sig eller att människor upplever att rättsstaten inte längre är närvarande. Narkotikaförsäljning, skjutningar, hot och våld måste bort från våra gator och torg. Samtidigt ska vi vara hårda mot brottens orsaker och tidigt sätta in insatser för unga som riskerar att dras in i gängen. För den som vill bryta en kriminell livsstil ska samhället finnas där med stöd och rätt förutsättningar. Därför har vi idag presenterat nio skarpa förslag för ett tryggare Sverige.

 • Mer resurser och bättre verktyg för rättsväsendet och Polisen
 1. Förstärka hela rättskedjan när Polisen växlar upp genom 800 miljoner extra per år till Kriminalvården, åklagarna och domstolarna.
 2. Minimistraffet för övergrepp i rättssak höjs till 1 års fängelse.
 3. Utöka polisens kamerabevakning. Ge polisen ytterligare 100 miljoner kronor per år för inköp av teknisk utrustning.
 4. Slopa ungdomsrabatten. Nu döms personer som är mellan 18 – 20 år till kortare straff. Vi menar att personer som har fyllt 18 är vuxna och ska betraktas som vuxna i lagens mening.
 • Åtgärder för att hindra att unga fastnar i kriminalitet
 1. Hemarrest för unga. Införa ungdomsövervakning, en ny påföljd för unga som innebär att unga döms till hemarrest på t.ex. kvällar och helger. 
 2. Ett snabbspår för lagföring av unga som döms för enklare brott med inriktningen att lagföring ska ske inom 10 veckor.
 3. Utöka barnavårdens tidiga brottsförebyggande insatser genom fler hembesök för att tidigt identifiera riskfamiljer.
 4. Fler unga kriminella ska lyftas bort från skadliga miljöer. De som är en fara för sig själv eller för andra lyftas bort från skadliga miljöer, missbruk och kriminalitet och placeras på SiS särskilda ungdomshem.
 • Gör det lättare att bryta med den kriminella banan
 1. Bygga ut avhopparverksamheten. Vi vill kraftigt utöka avhopparverksamheten för att fler kriminella ska få stöd från kommuner och organisationer att lämna gängen.

Läs mer här

 

facebook Twitter Email