Påminnelse om anmälan till Arbetarekommunens årsmöte

Årsmötet kommer att inledas med att Elin Gustafsson (S) informerar om järnvägens framtid i Hässleholm och Sverige.
facebook Twitter Email