S-kritik mot begränsningar

För stomiopererade är tillgången på stomiprodukter avgörande för att kunna leva ett gott liv. Socialdemokraterna ser allvarligt på den hårda kritik som har framförts från ILCO (tarm- uro- och stomiförbundet). Enligt ILCO upplever stomi-patienterna att man inte längre får tillräcklig mängd hjälpmedel och att utbudet begränsats. Kritiken som Region Skåne har fått måste tas på allvar och styret behöver agera. 

Monica Ero 
Psykiatri-, Habilitering- och Hjälpmedelsnämnden
PHHN 

facebook Twitter Email