Sänkt reduktionsplikt – en lättnad?

Sverigedemokraterna i Hässleholm skriver under debatt den 22/11 att sänkt reduktionsplikt ger den kännbara lättnaden. För klimatet är det inte så självklart att det blir en kännbar lättnad. Tvärtom. Om en väljer att granska Sverigedemokraternas politik ur ett miljöperspektiv.

Själva poängen med reduktionsplikten är att tvinga fram förändring mot att nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 70% från transporter till 2030. Alla partier utom SD röstade alltså för detta 2021. Kristdemokraterna uttryckte till och med att detta bör betraktas som ett av de viktigaste styrmedlen för att uppnå målet. Så det är alltså felaktigt att som SD hävda att ”det var Socialdemokraterna ivrigt påhejade av sina vänner i MP” som införde reduktionsplikten.

Politiken använder sig av styrmedel för att förändra världen i en riktning. Förändring sker sällan helt utan tvång. Reduktionsplikten är dessutom ett styrmedel som är konkurrensneutralt. Det handlar om att elektrifiera fordonsflottan, men det bubblar också av flera olika lösningar på drivmedelsfrågan. Här satsar företag i drivmedelsbranschen stort på nya innovativa idéer och den nya regeringen avser uppenbarligen att slå undan benen för dessa då sänkt reduktionsplikt sänker investeringstakten.

Vilka möjligheter finns då? Inom skogsindustrin finns stora möjligheter att skapa inhemskt producerade drivmedel. Vindkraft är en kraftkälla med stor potential, speciellt den havsbaserade. Det pågår utvecklingsprojekt med vågkraft. Solcellstekniken utvecklas i flera parallella spår och som exempel kan nämnas att solceller på alla södervända tak i Sverige skulle ge 10% av årsbehovet av el. Batteriteknik för lagring av el utvecklas snabbt. Energi kan även lagras på andra sätt tex som värme genom smältsaltlagring, sand och gravitationslagring. Teknik för att utvinna energi ur vätgas utvecklas. Den dagen fusionskraft kan bli verklighet har vi enorma möjligheter. Flera stora företag bygger motorer som drivs med ammoniak för sjöfartens räkning. För att nämna något.

Visst känns det bakåtsträvande att mitt i all sjudande framtidsentusiasm och tro på människors förmåga att finna innovativa lösningar minska ett så bra styrmedel som reduktionsplikt. Vi har stora utmaningar som kräver leverans av lösningar. Att Sverige som land dessutom kan sälja kunskap, bli mer självständiga gentemot energiexporterande länder och glänsa som ett föregångsland innebär bara fördelar. Hur kan någon vilja något annat. Dyrt? Ja, utveckling är i någon mån kostsam, men det är troligen dyrare att hamna på efterkälken. Inte minst vad gäller klimatfrågan. De problem som klimatförändringarna medför är redan oerhört kostsamma. Bättre då att genom riktade stödinsatser minska bördan för de mest utsatta så som Socialdemokraterna föreslår. Sverigedemokraterna verkar istället vilja styra regeringen in i en fossilberoende värld från baksätet, möjligen i en bränsleslukande V8 tankad med billigt fossilt bränsle medan världen kör om med en smartare lösning.

Ellicka Hermodsson

facebook Twitter Email