Satsar på simhall och skolan

Imorgon torsdag är det dags för årets och mandatperiodens första budgetmöte i kommunfullmäktige.

De stora skillnaderna mellan vår och restalliansens budget är att vi vill renovera simhallen i Sösdala, Magnarpskolonin och Vanneberga skola. Restalliansen med stöd av Sverigedemokraterna vill lägga ned eller avyttra dessa.

Vi ger också 25 miljoner mer till skolans budget. Vi anslår också medel till att förbättrar scheman inom omsorgen för att på sikt arbeta bort delade turer och tjänstgöring varannan helg.

En viktig sak är också att vi höja ersättningen till de som arbetar inom daglig verksamhet.

Det finns ytterligare saker som vi förbättra i vårt förslag till budget.

Budgeten läggs tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

För att finansiera det hela yrkar vi på en skattehöjning med 45 öre för 2019.

facebook Twitter Email