Satsningar på ungdomars psykiska ohälsa

De senaste trettio åren har psykisk ohälsa bland tonåringar fördubblats. Vanliga besvär på ungdomarna är sömnsvårigheter, ont i magen eller nedstämdhet. Vi vet att ökad otrygghet är den vanligaste orsaken.

De barn och ungdomar som mår dåligt måste få stöd och hjälp i ett tidigt skede. Därför dubblar socialdemokraterna i regeringsställning insatserna på psykisk ohälsa med fyra förslag:

  • Alla ska få vård utan väntan
  • Det ska finnas stöd direkt i mobilen
  • Rätt stöd och snabb hjälp vid självmordstankar
  • Elevhälsan ska ha verktyg för att upptäcka elevers psykiska ohälsa

Socialdemokraterna i Hässleholms kommun kommer även att satsa på ett utökat förebyggande arbete på Barn-och ungdomssupporten (BUS) genom öppna telefonlinjer, utökning av föräldrastöd och föräldrautbildningar

Socialdemokraterna i socialnämnden

Lena Nilsson

Ola Lindahl

Linda Ingvarsson

Rolf Delcomyn

Annelie Cederberg

Roman Hagman

facebook Twitter Email