Sätt ut askfat och öka renhållningen

Monica Ero har lagt följande motion till Kommunfullmäktige i Hässleholm

Askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm och övriga tätorter.

Sedan det infördes rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i kommunen. Vi har ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla rent. Idag finns det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet att röka. Personligen gillar jag de askfat som monterats på belysningsstolpar i Kristianstad eller de ”fimpa platser” som finns i Malmö, men fäster ingen större vikt vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna.

I övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och röja i vår kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man björkar som börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att det är ordning och reda.

Mot bakgrund av detta föreslår jag följande:

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ogräsröjningen i Hässleholm och alla andra tätorter.

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska ”fimpa platser” bör finnas. Att Tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska ”fimpa platserna”.

Askfat och ökad röjning/renhållning i centrala Hässleholm och övriga tätorter.

Sedan det infördes rökförbud på allmänna platser har nedskräpningen ökat. Idag är det väldigt nedskräpat runt centrala delarna av Hässleholm och även i övriga tätorter i kommunen. Vi har ett ansvar för att se till att alla respekterar och hjälper till att hålla rent. Idag finns det många lösningar när det gäller askfat på de platser det är tillåtet att röka. Personligen gillar jag de askfat som monterats på belysningsstolpar i Kristianstad eller de ”fimpa platser” som finns i Malmö, men fäster ingen större vikt vid vilken sorts askfat det blir, bara det finns möjlighet att samla ihop fimparna.

I övrigt när det gäller ordning och reda så finns det ett stort behov av att städa och röja i vår kommun. Man behöver inte mer än gå ut från stadshuset så ser man björkar som börjar slå rot bland kullerstenen. Det har varit insändare från medborgare i Sösdala som vittnar om hur ogräset får härja fritt på trottoarer. Sösdala är inte unikt i detta sammanhang utan alla tätorter samt centrala Hässleholm behöver en uppfräschning. Vi behöver se till att vår kommun ser trevlig ut och att det är ordning och reda.

Mot bakgrund av detta föreslår jag följande:

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att öka städningen/ogräsröjningen i Hässleholm och alla andra tätorter.

Att Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en plan var strategiska ”fimpa platser” bör finnas. Att Tekniska nämnden får i uppdrag att sätta upp askfat på de strategiska ”fimpa platserna”.

facebook Twitter Email