Sjukhuset tvingas att spara

Hässleholms sjukhus står inför stora besparingar. Det är konsekvensen av de stora nedskärningar som Alliansen under nästa år tänker genomföra på sjukhusen i Region Skåne. Sjukhuset i Hässleholm får inte ens resurser för att nästa år kunna bedriva den vård de gör idag än mindre för att möta de växande sjukvårdsbehoven hos den skånska befolkningen som blir större och äldre. Det är också tydligt att sjukvårdspersonalen kommer att hamna i kläm när allianspolitikerna skär ner.

Tidigare i somras antog regionfullmäktige Alliansens budget. Sjukhusen får inga resurser för att möta de ökande behoven som följer av att befolkningen blir större och äldre. Vidare får den tekniktunga sjukhusvården bara hälften så mycket resurser för medicinsk och teknisk utveckling som normalt. Ovanpå detta läggs på hela sjukvårdssektorn ett orealistiskt besparingskrav som uppgår till nästan 750 miljoner kronor. Det motsvarar lönekostnaderna för 1200 anställda.

Till skillnad från Alliansen ser vi socialdemokrater att nya mediciner och behandlingsmetoder måste finansieras och att resurser måste avsättas för att kunna ta hand om de ökande behoven av sjukvård.

Därför hade vi socialdemokrater i vårt budgetförslag större anslag till hälso- och sjukvården än Alliansen. Vi ville göra särskilda satsningar på cancersjukvården, demensvården och på vården av förlossningsskador. Till Hässleholms sjukhus ville vi tillskjuta 13,2 miljoner kronor mer än Alliansen.

Vår extrasatsning på Hässleholms sjukhus skulle ha gjort det möjligt att anställa mer personal sjukhuset. Personal som verkligen behövs i vården för att öka tillgängligheten, öppna fler vårdplatser och minska operationsköerna.

Medborgarna ska kunna lita på att få en bra vård när de behöver den. För oss socialdemokrater duger ingenting annat som ambition för skånsk sjukvård. Men nu går skånsk sjukvård i motsatt riktning. Jämfört med förra året har antalet vårdplatser minskat med nästan 200. Operationsköerna är längre än någonsin och det är svårare att komma fram till sin vårdcentral än i andra delar av landet. Aldrig förr har så många väntat så länge.

Nästa år riskerar läget förvärras ytterligare. Alliansens budget ger inte ens möjlighet att upprätthålla samma kvalitet och tillgänglighet som idag. Patienterna kommer att bli lidande och undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra vårdarbetare kommer att hamna i kläm mellan patienternas behov och alliansens nedskärningar. Vår budget hade gett Hässleholms sjukhus möjlighet att fortsätta bygga vidare på sin viktiga verksamhet. Istället väntar nu nedskärningar.

Irene Nilsson
2:e vice ordförande
Hässleholms sjukhusstyrelse

facebook Twitter Email