Sjuksköterskelyft går före skattesänkningar

Socialdemokraterna går till val på att skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Investeringar i en bättre sjukvård går för oss framför stora skattesänkningar. Vi vill investera i personalen, med fler personal och bättre villkor. Så ser vi till att alla får den vård och omsorg de behöver, när man behöver den.

För att fler ska vilja, orka och kunna jobba som sjuksköterska presenterar vi socialdemokrater ett sjuksköterskelyft i fyra delar. Det handlar om att möta utmaningar med tuff arbetsmiljö, få fler utbildade sjuksköterskor och ge nyutbildade sjuksköterskor en bra start på yrkeslivet. Vården behöver fler sjuksköterskor som kan ge alla patienter en vård i världsklass. Det prioriterar vi före stora skattesänkningar för de som redan har.

1. Ett kliniskt introduktionsår för sjuksköterskor

En bra och tillgänglig vård för patienten bygger på att vi har tillräckligt många anställda med rätt kompetens. Den första tiden i yrket som nyutexaminerad sjuksköterska är ofta tuff. Därför vill vi socialdemokrater att alla sjuksköterskor, oavsett var i landet man jobbar, får möjlighet till ett kliniskt introduktionsår som introduktion till yrket efter avslutad utbildning.

För det vill vi öronmärka 200 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod, från Professionsmiljarden. Vi vill också se en nationell samordning för hur introduktionsåret ska struktureras.

Fram till och med 2015 utfärdades ca 4 500 sjuksköterskelegitimationer per år. För 2016 och 2017 var snittet 4 700. Då antalet utbildningsplatser ökar kan vi anta att det kommer utfärdas cirka 5 000 sjuksköterskelegitimationer per år framöver. Satsningen om 200 miljoner kronor motsvarar därmed ett stimulansbidrag om 40 000 sek per nyutbildad sjuksköterska.

2. Riktat statsbidrag för verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska och barnmorska har byggts ut, men bristande tillgång till verksamhetsförlagd utbildning och handledare i vården gör att utbildningarna inte kan byggas ut i den takt som behövs. Vården är helt enkelt så ansträngd att det är svårt för dem att ta emot fler studenter i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Vi socialdemokrater vill stödja landstingen och regionerna för att få fler handledare för verksamhetsförlagd utbildning och kommer därför att öronmärka 100 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod för detta, från Professionsmiljarden.

Läsåret 2016/2017 påbörjade cirka 8 600 personer en sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning. För att nå regeringens mål om fler utbildade behöver antalet personer som genomför utbildningen öka med cirka 1 000. Pengarna fördelas till landsting och privata vårdgivare i relation till den sammanlagda mängden verksamhetsförlagd utbildning som erbjuds.

3. Skapa en ledarskapsakademi för vård och omsorg

Vi klarar inte vård och omsorg om vi inte kan behålla och rekrytera personal. Som anställd i vård och omsorg ska du kunna lita på att du får en god arbetsmiljö och schyssta förutsättningar att göra ditt jobb bra. Då är ledarskapet och cheferna avgörande. Vi socialdemokrater vill som en del av våra satsningar på vårdens personal inrätta en nationell ledarskapsakademi för sjukvården och äldreomsorgen. Så gör vi vård och omsorg bättre för patienter, brukare och personal.

För att utveckla en ledarskapsakademi vill vi socialdemokrater satsa 50 miljoner kronor årligen, med start under nästa mandatperiod. De första åren kommer det att vara uppstartskostnader, men dessa matchas med lägre volymer av antalet utbildade personer. När ledarskapsakademin är fullt utbyggd kommer ett par hundra verksamhetschefer inom vård och omsorg utbildas per år.

4. Inrätta ett nationellt specialistsjuksköterskeråd

Idag har Socialstyrelsen ett ST-råd som hanterar frågor om bland annat dimensionering av specialistläkartjänstgöringen. Ett liknande sådant vill Socialdemokraterna inrätta för specialistsjuksköterskor, för att få en nationell samordning kring antalet utbildningsplatser och områden. Så får vi en nationell styrning och ser till att undvika situationer i framtiden där utbildningar på områden där det är brist läggs ner och att i tid öka antalet platser för att möta den demografiska utvecklingen. Vi vill inrätta rådet på Socialstyrelsen och investera 2 miljoner kronor för detta.

facebook Twitter Email