Skollagen ska följas!

På Barn- och utbildningsnämndens möte den 21 november beslutade SD i strid med skollagen hur rektorn ska bedriva sitt arbete och hur man ska organisera sin verksamhet på Ballingslövs skola.
Det finns en anledning till att skollagen är som den är. Oavsett vem som styr så ska rektorn ansvara för sin verksamhet. Politiker ska inte peta i lokala läroplaner och den inre organisationen efter tycke och smak. Vi ska ge rätt möjligheter för att kunna bedriva en god utbildning. Utbildningen leds sedan av de som bäst kan utbildning. 
Socialdemokraterna stod upp för skollagen på nämndens möte. SD vill styra rektorns arbete medan ordförande (M) och övriga ledamöter avstod från att delta i beslutet, vilket då bidrog till att man fattade beslut som innebär att man uppmanade förvaltningen att bryta mot skollagen. Till och med skolchefen ville tillföra sin mening i protokollet ”Varken som förvaltningschef eller skolchef har jag befogenheter att agera utifrån det beslut med synpunkter på Ballingslövs skolas inre organisation som barn- och utbildningsnämnden har fattat”.
Är detta början på en förändring för skolorna i Hässleholms kommun? 
Socialdemokraterna kommer fortsätta stå upp för att Hässleholms kommun följer skollagen. Men vi är skrämda av utvecklingen och vi hoppas att vi inte får se fler beslut som går i denna riktning. 

Joachim Fors
Monica Ero
Johan Lindman
Diana Hagman

facebook Twitter Email