Socialdemokraterna kommer alltid att arbeta för en jämställd familjepolitik

Svar på insändare i Norra Skåne 16/3 2020

Linus Nilsson och Alexander von Uckermann, SD, skriver i sin insändare om Sverigedemokraternas familjepolitik och om hur andra partier har ”gått för långt” kring dessa frågor. Insändaren genomsyras av gammaldags förakt mot välfärdsstaten och politiken som verktyg för att ge kvinnor och män jämställda förutsättningar. Det talas om ett socialdemokratiskt kontrollsamhälle och att kvinnors fria val att vara hemma med barn inte ska ses som ett ”förtryck”.

Låt oss börja med att starkt dementera och förklara att ordet ”förtryck” är ett väldigt starkt ord som vi aldrig skulle använda om den kärleksfulla relation som de flesta föräldrar har till varandra och till sitt barn. Däremot finns det väldigt mycket forskning och belägg för att kvinnor tar ett oproportionerligt stort ansvar för barnen och att det i sin tur påverkar löner, karriärmöjligheter och pensionsutfall.

Sverigedemokraterna är kända för viss faktaresistens och misstro mot vetenskap, men stödet för att familjelivet bidrar till ojämställdhet är stort. Det finns flertal studier av hur par i Sverige idag lever ett ganska jämställt liv (jämfört med liknande internationella studier) där män och kvinnor delar lika på bestyren fram till dess att barnen kommer, åren efter är dock kvinnorna hemma en betydligt större del. Detta leder till sämre löneutveckling och därmed även till lägre pension för landets kvinnor!

Naturligtvis är de valen välvilliga från föräldrarnas sida, men det finns också andra faktorer som avgör. En stor faktor är att män ofta har högre lön än kvinnor, vilket innebär att familjer ekonomiskt förlorar på att låta pappan vara hemma i samma utsträckning som mamman. Många män skulle dock vilja stanna hemma mer med barnen enligt undersökningar, men stoppas då man som familj förlorar många för mycket på det. Det finns studier som tittat just på hur kvinnors löner förändrades i samband med att de första pappadagarna politiskt  infördes och resultatet visar att kvinnors löner fick en starkare löneutveckling efter detta införande.

När man dessutom frågar barn om vem de helst anförtror sig åt så brukar ”mamma” toppa dessa listor medan pappa kommer längre ner; efter mamma, syskon och kompisar. Det är inte långsökt att tänka sig att det har att göra med relationer som grundlagts tidigt.

Sverigedemokraternas förslag om slopade pappamånader och vårdnadsbidrag är kvinnofällor. Särskilt upprörande blir det när vi också vet att just invandrarkvinnor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är en grupp som skulle utnyttja vårdnadsbidrag i stor omfattning och därmed få ännu svårare att etablera sig.

Förslag om möjlighet till dagbarnvård slår dessutom in öppna dörrar då sådan omsorg redan finns att tillgå. Kvar blir bara samma gamla kvinnofällor som kvinnor och politiken försökt bekämpa under lång tid.

För oss socialdemokrater är föräldradagarna inte bara till för att ge föräldrar rätt till att vara hemma med sina barn utan är också barnens rätt till sina föräldrar. Rätten till båda sina föräldrar!

Anna Wallentheim
Riksdagsledamot
Irene Nilsson
Ordförande Socialdemokraterna Hässleholm

facebook Twitter Email