Socialdemokraterna satsar på bättre arbetsförhållande

De senaste dagarnas alarmerande uppgifter kring massflykt från omsorgsyrket pekar på att förändring är nödvändigt. Pandemin har blottlagt många brister. Inte minst inom personalens arbetsmiljö och bristen på resurser (såväl antal människor som mängd material).

Ingen, någonstans, på något jobb orkar arbeta hundra procent fokuserat dag ut och dag in, med undermåliga förutsättningar.

Alla, precis som jag, kan tappa fokus på sin arbetsplats. Skillnaden för mig jämfört med omsorgspersonal är att gör jag ett misstag så får jag dra ut några spik och byta ut några träreglar. Om omsorgspersonal tappar fokus är det liv och hälsa som drabbas.

Du och jag måste ge dem rätt förutsättningar via bra politik.

Regeringen la en stor satsning på att förbättra och förändra omsorgen i landet, så också till vår kommun. Närmare bestämt 24 miljoner kronor till Hässleholm, fritt för kommunens politiker att förlägga där de gör mest nytta. Med så många friska och riktade miljoner kan det vara intressant att ta en rejäl funderare på vad som kan och vad som borde göras.

I Socialdemokraternas (och Vänsterpartiets) Hässleholmsbudget riktar vi pengarna mot att få bukt med dåliga arbetsschema. Vi vill påbörja arbetet med att ta bort delade turer och schema med varannan helg.

Används pengarna till bättre arbetsschema så ökar personaltätheten, påfrestningarna minskar, attraktionskraften för yrkena blir större och inte minst blir omsorgen ännu bättre.

Detta är förbättringar som lever kvar, som förändrar människors liv, på riktigt.

Vi ville att du som behöver ska få en ännu bättre omsorg. Vi ville att du som jobbar inom omsorgen ska få en enklare vardag med bättre scheman.

Vi satsade pengarna från regeringens omsorgslyft på förbättringar som förändrar, på riktigt.

Tyvärr höll inte de andra med.

Vilket parti som helst kan kalla sig ett arbetareparti men så enkelt är det inte, ett arbetareparti är något man är.

För oss är det vår grundbult, en röd tråd genom hela vår historia och in i vår framtid.

Thomas Lindell
Ordförande för Socialdemokratiska arbetarepartiet
Hässleholms kommun

facebook Twitter Email