Stå upp för era beslut!

När man läser insändaren i Frilagt den 12/2 ”Vad gör politikerna i Hässleholm” och brevet som gick ut till kommunens anställda så säger de styrande bl.a. följande:
”Gällande Montessoriskolan samt Läreda- och Linnéskolan som det också varit en del oro kring så är det endast ett utredningsuppdrag som tjänstepersonerna tittar vidare på, inga beslut är fattade i övrigt. Vi får se vad utredningen visar och beslut fattas efter det”.
Det stämmer att det finns ett uppdrag gällande Läreda- och Linnéskolan som togs i samband med budgeten i december 2022. I utredningen skulle man titta över möjligheten att årskurs 7-9 på Linnéskolan och Läredaskolan organiseras tillsammans på Läredaskolan från och med höstterminen 2024.
Men när det gäller Montessoriskolan finns inget uppdrag. Däremot gick de styrande ut med ett pressmeddelande den 24 januari där de berättade att Hässleholms kommun avser att ingå ett samarbetsavtal med Hemsö Fastighets AB om nya lokaler till Hässleholms Montessoriskola. Intentionen är att anpassa Norra Skånes tidigare lokaler för att kunna bedriva skolverksamhet. Ambitionen är att eleverna ska kunna flytta in hösten 2025/26. Montessoriskolan fick också information den 24 januari gällande ert pressmeddelande.
Samarbetsavtalet med Hemsö är nu beslutat i Kommunstyrelsen.
När det nu börjar bli tufft för er får ni det att låta som att ni inte sagt eller beslutat något utan allt är under utredning. Det stämmer inte.
Dessa omflyttningar av skolor och verksamheter säger vi Socialdemokrater bestämt NEJ till

Lena Wallentheim
Joachim Fors

facebook Twitter Email