Starta upp fler fritidsgårdar ett förslag från S inte SD

Redan i vårt valprogram för mandatperioden 2018-2022 markerade vi socialdemokrater att alla fritidsgårdar skulle värnas samt att de skulle finnas i våra kransorter.

Efter nedmonteringen av Kultur- och Fritidsförvaltningens verksamhet har vi aktivt fortsatt att arbeta för att fritidsgårdarna återinförs. När vi Socialdemokrater nu la förslaget att ytterligare medel skulle tillföras Kultur- och fritidsnämnden för att starta upp fler fritidsgårdar blev vi oerhört glada att det blev majoritet för förslaget.

När Moderaternas, Kristdemokraternas och Liberalernas budget inför 2020 klubbades igenom i Kommunfullmäktige innebar det en kraftig besparing på 9,5 miljoner på Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter.

Därefter presenterades ett besparingsförslag i nämnden som bl.a. innebar en reducering av biblioteksverksamheten, nedläggning av bokbussen, 7% neddragning av föreningsbidrag mm.

Detta röstade restalliansen och Sverigedemokraterna igenom medan vi Socialdemokrater röstade NEJ. Det förslaget innebar en försämrad service i våra tätorter och på landsbygden vilket inte är acceptabelt.
Att Sverigedemokraterna nu vill ge ett ökat stöd till föreningarna och utreda frågan om att starta upp bokbussen igen är bra men det var trots allt ni som röstade ja till dessa neddragningar. Utan er hjälp hade restalliansen inte fått igenom förslaget.

I Hässleholms kommun ska alla få möjlighet att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter på lika villkor. Våra aktiviteter ska vara ett verktyg för gränsöverskridande möten. Kultur- och föreningslivet är också en viktig hörnsten för tillväxt i kommunen. Dagens unga moderna familjer anser det självklart att det finns idrottsanläggningar, simhallar, fritidsgårdar och kulturskola samt bibliotek m.m. nära sitt boende.

Vi Socialdemokrater arbetar hela tiden aktivt för en levande landsbygd där våra fritidsgårdar och landsbygdsskolor skall finnas kvar och där alla ges möjlighet att leva, bo och verka – det ska märkas att hela Hässleholm lever.

Lena Wallentheim
oppositionsråd
Connie Asterman
2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

facebook Twitter Email