Stolt över landet Sverige

Jag är otroligt stolt över vårt land, välfärdslandet Sverige. Och för mig som socialdemokrat är det en självklarhet att detta måste värnas.

Vi ska ha en likvärdig skola som ser och hjälper alla barn och unga att bli sitt bästa. En skola där lärare får vara lärare och där de tillsammans med specialpedagoger, en stark elevhälsa och andra kompetenta vuxna kan hjälpa de elever som behöver extra stöd.

Vi ska ha en sjukvård som finns där den dagen vi behöver den. En sjukvård som alla har råd med och där ingen kan köpa sig före i kön.

Och vi ska ha en äldreomsorg i världsklass. En äldreomsorg som ser våra äldres behov och där de som jobbar känner att de har tiden att hjälpa de äldre att skapa en värdig vardag.

Men aldrig förr har den svenska välfärden varit lika hotad som nu. De borgerliga partierna och SD är ett reellt hot mot vårt svenska välfärdssystem! Ett system vi alla borde vara stolta över.

De borgerliga partierna och SD tycker att vinster i välfärden går före fler lärare och händer i vården. De tycker att sänkta skatter går före en likvärdig välfärd där plånboken aldrig får styra. De tycker att nedskärningar i det statliga stödet till kommunerna går före en stark skola, vård och omsorg.

Är allt inom välfärden perfekt? Självklart inte. Vi har fortfarande mycket arbete kvar framför oss. Vi måste få fler utbildade lärare. Vi måste få fler händer i vården. Vi måste höja statusen, sänka arbetsbörda och förbättra arbetsvillkoren för våra välfärdsyrken så att fler människor söker sig till den. Därför vi får bara en stark välfärd och människorna som jobbar i den får möjligheten att vara starka.

Utöver detta måste vi också korta köerna i vården. Se alla elever i skolan. Finnas där för våra äldre. Och ta krafttag mot den ökade psykiska ohälsan bland våra barn och unga.

Dock är det dags att inse att detta inte går att göra genom att sänka skatterna för de rikaste. Det går inte att få till så länge det viktigaste för vissa företag inom välfärden är att gå med vinst istället för att öka kvalitén. Det går inte att få utan att satsa på de yrken som håller välfärden uppe.

Valet den 9 september handlar om oss alla. Det handlar om Sverige och vårt svenska välfärdssystem. Och det handlar om framtiden.

Vi socialdemokrater är beredda att ta kampen för välfärden. Men vi behöver din hjälp. Rösta därför på oss i valet den 9 september.

Anna Wallentheim
Riksdagsledamot
Hässleholm

facebook Twitter Email