Stoppa utförsäljningen av Hässleholms sjukhus

Hässleholms sjukhus har en av världens bästa ortopediska verksamheter för höft och knäledsoperationer och de bedriver en kvalificerad forskning och utveckling inom området. Patienter från hela Sverige tas omhand i Hässleholm och får hjälp till en bättre vardag. Sjukhuset är en stolthet för Hässleholm och för hela Skåne. Därför är det mycket oroande att Moderaterna i Skåne har pekat ut just sjukhuset i Hässleholm som något de kan tänka sig att sälja ut om de får makten i Region Skåne.

Vi socialdemokrater motsätter oss starkt dessa planer. Vi tror att det kan få förödande konsekvenser för sjukhusets framtid om Moderaterna får möjlighet att genomföra privatiseringen. Vi vill istället fortsätta satsa på sjukhuset i Hässleholm. Det är viktigt att en sådan högkvalitativ verksamhet får stabilitet och långsiktiga spelregler och inte riskerar den osäkerhet som en privatisering medför. Det finns dessutom långt gångna planer på investeringar i nya operationslokaler på en kvarts miljard kronor. Vad kommer att hända med dessa investeringar om Moderaterna tar makten och börjar förbereda en utförsäljning?

Privatiseringar skapar ofta oreda och flyttar fokus från kärnverksamheten. De leder nästan alltid till svåra verksamhetsövergångar, ökad administration, överklaganden och ibland även till konkurser. Det vill vi inte utsätta sjukhuset för.

Invånarna i Hässleholm har rätt till ett besked om hur planerna för Hässleholms sjukhus ser ut framöver. Personalen på sjukhuset måste också få besked. Hur ställer sig de borgerliga partierna i Hässleholm till skånemoderaternas privatiseringsplaner? Allianspartierna måste ge besked om de vill privatisera sjukhuset eller inte.

Vi Socialdemokrater är tydliga och lovar att inte sälja ut sjukhuset i Hässleholm

Irene Nilsson och Anders Wallentheim

Regionfullmäktige kandidater

facebook Twitter Email